3. třída - Vědátoři - 1. trojročí

3. třída - Vědátoři - 1. trojročí

Třída Vědátoři, inspirovaná svým názvem, v českém jazyce s nadšením řeší vyjmenovaná slova po B, L, M a slovní druhy. Rádi čteme a rozhodně se nebojíme diktátu ani kontrolních testů. Nově chodíme též na Sciotesty, kde si vyzkoušíme, jak si novou i starší látku pamatujeme. Čtení je pro nás opravdovou zábavou a potěšením!
 
Matematické úlohy, příklady a počítání obecně, je pro Vědátory příjemně stráveným časem. Rádi řešíme různé zakódované zprávy a šifry! Máme rádi Hejného matematiku a pokud si můžeme lámat hlavu nad nějakým příkladem, je to pro Vědátory to, co chceme- výzva!
 
Protože máme rádi vědu, milujeme PRVOVĚDU! Rádi poučíme sami sebe, naše spolužáky, ale i pana učitele! Proto z dobré vůle a lásce k vědění, děláme prezentace na různá témata.
 
 
Zdravíme- VĚDÁTOŘI…
 
 
 

Vážení rodiče,

prosincový český jazyk byl kromě vánoční atmosféry prosycen také opakováním a poznáváním nových vyjmenovaných slov po „M“ a opakováním těch, co už známe. Zabývali jsme se slovními druhy a jejich určováním v textu. To, že je to práce nelehká, ale zábavná, poznala celá třída.

V matematice se posilujeme sčítáním a odečítáním, jednoduchým násobením, dělením a řešením slovních úloh. Rádi pracujeme na PC a naše znalosti testujeme ve SCIO testech do hodin.

V prvovědě nadále pokračujeme v našich třídních projektech. Držíme se citátu velikána Alberta Einsteina: „Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody“.

Celá třída se úspěšně zapojila do vánočního veselí a prodávala své výrobky na vánočních trzích. Přespání ve škole pak bylo příjemnou a veselou tečkou za starým rokem.

Mnoho studijních úspěchů a štěstí v novém roce přeje Miroslav Zagrapan.

 

Vážení rodiče, 

V naší vědátorské třídě panuje příjemná studijní nálada a nadšení, která pozitivně ovlivňuje i výsledky žáků. Věrni myšlence, že žádný úkol není dost těžký, se řítíme stále vpřed tajemnou krajinou vzdělávání.

V českém jazyce probíráme novou látku: rod, číslo, vzor podstatných jmen, pády a pádové otázky. U sloves pak číslo, čas a osobu. Opakujeme ale i věci již probrané, protože opakování je matkou moudrosti! Čtení je pro nás příjemně strávený čas a dokážeme se výstižně vyjadřovat a vyprávět o tom, co čteme. Nově bereme vyjmenovaná slova po „P“, své znalosti prověřujeme nejen v pracovním sešitě, ale i prací na PC a Sciotestech.

Matematika je věda, která si žádá neustálého procvičování dle hesla: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti (vědy).“ Stále procvičujeme nám již dobře známé sčítání, odčítání, násobení a dělení. Dělit již umíme i se zbytkem a seznamujeme se s tajemstvím GEOMETRIE. Pravítko, kružítko a tužka jsou v rukou vědátora užitečným nástrojem. Pomocí těchto pomůcek snadno narýsujeme trojúhelník, čtverec, obdélník, pětiúhelník, šestiúhelník a osmiúhelník. Geometrie nás moc baví!

Prvověda je pro vědátory opravdovou „Rajskou zahradou“. Zde se celá třída snaží poučit a vzdělat své kolegy, kamarády i pana učitele. Také se zabýváme vážnějšími tématy, jako je ekologie, jak zvládat stres, nebo jak postupovat v případě požáru. Naše SLAVNÉ prezentace inspirují i jiné třídy, kde se zavádí stejná praxe. Také oblíbené dokumenty nám připomínají časy dávno minulé a zašlou slávu savců v období pleistocénu. Jsem moc hrdý na svou třídu a těším se na další dobrodružství.

S pozdravem třídní učitel

Miroslav Zagrapan

 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka