6. třída - Surikaty

6. třída - Surikaty

Letošní šestá třída je plná šikovných a pracovitých žáků. Ve třídě panuje duch spolupráce a vzájemné pomoc a podpory. Ve třídě pracujeme velmi mnoho s tzv. komunitním kruhem třídy - tzn. společnými rozhodováními třídy a učitele. Na spodním obrázku je vidět tabule, do které si žáci zaznamenávají svoje zadané úkoly a po splnění úkolu si úkol označí, jako splněný. 

Do třídy v 6. třídě přišli 5 nových žáků. Všichni byly žáci jiných soukromých škol, které v zkončili 5. ročníkem. Třída se tvořila na prvním týdnu na adaptačním kurzu na hradě Křivoklátě. Když do naší školy přijdou noví žáci, učí se nové pracovní návyky a také se učí, aby jim záleželo na společné práci a ne jen na tom, aby oni sami byli první. Třída je postavená na tom, aby každý žák mohl rozvinout svoje schopnosti rozvoje, svoje nadání a svoje silné stránky. A pomáháme v rozvoji slabých stránek. 

Třída velmi pracuje v komunitním kruhu - Kruhu rytírů kulatého stolu. Kdy je s každým rytířem počítáno. 

Během prvního pololetí jsme se věnovali tvůrčímu psaní a prezentaci tvůrčího psaní před ostatními spolužáky. Také jsme rozvíjeli a opakovali všechny gramatické znalosti prvního stupně. Na horním obrázku je vidět trénik rozvoje větných členů. 

Ve třídě pravidleně píšeme školní diktáty. Cílem našich diktátů je napsat diktát v klidné a podporující atmosféře a s velkou pozorností pro celé psaní diktátu. Mluvíme o podpoře psaní díktátu bez chyb a myslím, že se k takové siutaci blížíme. 

V literatuře podporujeme žáky v rozvoje jejich vlastních čtenářských dovedností, každý žák čte knihu ve škole, každý žák čte knihu doma a každý žák je inspirován ve škole literárními představeními různých dětských i českých i světových spisovatelů. Velkou pozornost jsme ve třídě věnovali seznámení s díleme Wiliama Shakespeara. Ve třídě jsou zadávány, jako domácí úkoly poslechy audioknih, aby se v dětech rozvíjela co největší znalost českého jazyka a kulturní přehled. Návštěvy divadla, jsou běžnou situací této třídy. 

V současné době plánujeme školní divadelní představení a někteří žáci upravují scénář. Většina žáků z této třídy pomáhala s vánočním koncertem školy, jako uvaděči, účinkující zpěváci či jako technici. 

 

 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka