Cíl třetího trojročí

Cíl třetího trojročí

Třetí trojročí spoluje 7., 8. a 9. třídu. Poslední 3 roky základní šioly jsou typické dospíváním žáků a tím, že je potřeba respektovat jejich dospívání, ale zároveń jim pomoci se v dospívání zorientovat. V průběhu 6. a 7. třídy prochází cestou k dospívajícímu. Cestou od rodičovské péče k vlastnímu rozhodování.

Naše škola po vzoru Montessori systémů přináší mnoho podnětů k rozvoji tohoto osamostatnění. Vytváříme podněty pro drobné samostatnosti a zodpovědnosti k tomu, aby se žáci mohli naučit přebírat tyto zodpovědnosti. Růst zodpovědnosti se také přibližuje k tomu, že se blíží zkoušky na střední školu. Pomáháme dětem a rodičům se zorientovat ve svém rozhodnutí při výběru školy. 

Především devátá třída směřuje plně na přípravu na střední škole. Vedeme žáky k jejich zodpovědnosti za přijímací řízení a podporujeme je, co nejvíce. V tomto trojročí již žáci znají důvěrně Scio testování, přidáváme k testování testy Cermat, které jsou také obvyklé na přijímacích řízeních. V 9. třídě nabízíme žákům organizaci další přípravy a doučování v českém jazyce a matematice. 

V tomto trojročí přecházíme od slovního hodnocení k známkování na vysvědčení, v různých variantách, které se pak použijí v ohledu na situaci. 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka