Čím je naše škola? Vztahová pedagogika

Pedagogiku, kterou uplaťńujeme v naší škole pro všechny věkové kategorie dětí, označujeme jako vztahovou pedagogiku. Vztahová pedagogika v našem pojetí respektuje vývojové potřeby jednotlivých fází vývoje dětí a dospívajících a dává jim v učení pevně určený rámec, kterým jsou příchody a odchody ze školy, hranice prostoru školy, a nabízí vztah mezi učitelem a žákem v procesu učení dle potřeb a možností obou s podporou rodičů. Naše škola je rozdělena na věkově srovnatelné skupiny tříd dětí, tak abychom se co nejvíce soustředili na vztahovou pedagogiku.

Učitel se v našem konceptu pedagogiky neztrácí  jako osoba, která nemá v našem vztahu prostor, ale je potřebný jako zralá a dospělá osobnost, která pomáhá dítěti zvládnout jednotlivé vývojové úkoly a nejen uspokojuje jeho potřeby, ale nabízí mu i cesty ke zrání či zvládnutí jednotlivých vývojových fází zrání.

Je tedy v učení přítomen jako někdo důvěryhodný, kdo pomocí důvěry a vztahu může pomoci žákovi, ale také je zde přítomen jako osoba, která nejen dítěti nabízí příjemné chvíle ve škole, ale také je s ním a pomáhá mu zvládnout nové výzvy a těžší vývojové způsoby a přináší možnosti a metody, na které by dítě samo nepřišlo.

Čím je naše škola? Vztahová pedagogika

Naše škola je jiná na první i druhý pohled. Většina lidí, kteří uvidí naší školu poprvné, má dojem, že je malá, a ona malá opravdu je. Ale hned v následující chvíli v naší škole dovedou všichni zabloudit. Je malá, ale dost členitá.

Většina návštěvníků říká, že ve škole cítí jinou a příjemnou atmosféru. I my pracovníci a žáci se ve škole cítíme dobře. Velmi často učím dvouhodinovky českého jazyka a na konci druhé hodiny se někdo zeptá: "Bude ještě jedna hodina?"

Děti i učitelé mají ve škole dobré vztahy a není to úplně snadné. Dobré vztahy předpokládají, že se ohlížíme jeden na druhého a přemýšlíme o tom, co potřebují ostatní, a pokud možno, jasně si domlouváme, jak to ladí s našimi potřebami dohromady. 

Ve škole učí učitelé, kteří jsou přátelští a vstřícní, většina z nich absolovala kurz Respektovat a být respektován. Umí jasně stanovovat hranice výuky a bezpečný rámec, ve kterém se s dětmi pohybují. 

Každý učitel učí ve škole trochu jinak, ale všichni jsou inspirováni konstruktivistickou pedagogikou. Tedy pedagogikou, která pomáhá dětem vytvářet představy a konstrukty. Je to jistě Montessori pedagogika, ale i H-mat matematika. Český jazyk a matematika jsou klíčové v každém ze tří trojročí. Český jazyk je doplněn dramatickou výchovou, divadelními přestaveními, tvůrčím psaním, podporou a rozvojem čtení a audioposlechem a někdy i kritickým myšlením. V matematice je škola zapojena do projektu H-mat kolegiální podpory a učitelé jsou lektorkou H-mat podporováni v uplatňování metody profesora Hejného ve výuce. 

Anglický jazyk se vyučuje od první třídy. Od třetí třídy se anglický jazyk vyučuje v malých skupinách 3 - 5 žáků podle jazykové úrovně 2 -3 hodiny týdně. Zvolená metoda efektivity na úkor množství hodin přináší zjevný rozvoj jazyka. Další cizí jazyk se vyučuje od 8. třídy. 

Žáci ve škole pracují na projektech vědy a techniky, historie a zeměpisu - později fyziky a chemie. Objevitelskými metodami poznávají přírodu. Práce ve škole je často doplněna návštěvami muzeí, archeoparků, IQ parků, samostatnými projekty a jejich prezentacemi. 

Výtvarné, hudební a dramatické aktivity rozvíjí tvořivost dětí. Často jsou doprovázeny žákovskými koncerty, divadelními představeními či návštěvou divadel a galerií. 

Žáci ve škole pracují na počítačích, ovšem také ve vyučování českého jazyka či matematiky používají PC. Škola je pravidelně testována srovnávacími testy Scio a je v nich velmi úspěšná. Na konci osmé třídy se žáci začínají připravovat intezivně na přijímací zkoušky na střední školy. 

Každá třída pravidelně sportuje. První trojročí se účastní plaveckého výcviku a třetí trojročí plaveckého tréninku. Podle možností celá škola v zimě bruslí. Je také organizován lyžařský výcvik a školní olympiáda. 

Ve škole najdete mnoho zvířat, o která se žáci starají v rámci ZOO kroužku - rybičky, papoušky, korálovku a želvy.  Na školním dvoře a na školní zahradě tráví žáci přestávky a část školní družiny. Žáci pečují o toto svoje okolí prakticky - najdete zde i bylinkovou zahradu a také další zvýšené záhony s květinami. Škola má velkou školní zahradu u satalické obory, kam na podzim a na jaře žáci docházejí a starají se o stromy a keře, či tráví čas v blízkém lese. Celoročně je jedno odpoledne týdně lesní družina, která se odbývá v nedalekém lese na vrchu Ládví.

O hodnocení a vnitřní motivaci - viz samostatný článek.

Naše škola je tedy inovativní. Pokud bychom byli ve Skotsku či ve Finsku, asi by rodiče řekli, že ne, že jsme normální poctivá škola. Ale v Čechách jako inovativní vypadáme. :-)

Skupina
 
 
Blog

Zápisy do 6. třídy


 

Kalendář
Celý výpis akcí