Čím je naše škola inovativní?

Pokud by naše škola byla ve Skotsku či Finsku, byli bychom stejná škola jako všechny kolem. Naše práce je poctivá pedagogika, a pokud si přečtete celý článek poznáte, čím se lišíme. 

Většina návštěvníků v naší škole cítí uvolněnou a přátelskou atmosféru. Většina žáků a učitelů se v takové atmosféře běžně pohybuje a bereme jí za zcela normální. A tak často, když pracujeme v českém jazyce, se na konci druhé hodiny někdo zeptá: To končí první hodina? 

Čím je naše škola inovativní?

Naše škola je jiná na první i druhý pohled. Většina lidí, kteří uvidí naší školu poprvné, má dojem, že je malá a ona malá opravdu je. Ale hned v následující chvíli v naší škole dovedou všichni zabloudit. Je malá, ale dost členitá.

Většina návštěvníků říká, že ve škole cítí jinou a příjemnou atmosféru. I my pracovníci a žáci se ve škole cítíme dobře. Velmi často učím dvouhodinovky českého jazyka a na konci druhé hodiny se někdo zeptá: "Bude ještě jedna hodina?"

Děti i učitelé mají ve škole dobré vztahy a není to úplně snadné. Dobré vztahy předpokládají, že se ohlížíme jeden na druhého a přemýšlíme o tom, co potřebují ostatní, a pokud možno, jasně si domlouváme, jak to ladí s našimi potřebami dohromady. 

Ve škole učí učitelé, kteří jsou přátelští a vstřícní, většina z nich absolovala kurz Respektovat a být respektován. Umí jasně stanovovat hranice výuky a bezpečný rámec, ve kterém se s dětmi pohybují. 

Každý učitel učí ve škole trochu jinak, ale všichni jsou inspirováni konstruktivistickou pedagogikou. Tedy pedagogikou, která pomáhá dětem vytvářet představy a konstrukty. Je to jistě Montessori pedagogika, ale i H-mat matematika. Český jazyk a matematika jsou klíčové v každém ze třech trojročí. Český jazyk je doplněn dramatickou výchovou, divadelními přestaveními, tvůrčím psaním, podporou a rozvojem čtení a audioposlechem a někdy i kritickým myšlením. V matematice je škola zapojena do projektu H-mat kolegiální podpory a učitelé jsou lektorkou H-mat podporováni v uplatňování metody profesora Hejného ve výuce. 

Anglický jazyk se vyučuje od první třídy. Od třetí třídy se anglický jazyk vyučuje v malých skupinách 3 - 5 žáků podle jazykové úrovně 2 -3 hodiny týdně. Zvolená metoda efektivity na úkor množství hodin přináší zjevný rozvoj jazyka. Další cizí jazyk se učí od 8. třídy. 

Žáci ve škole pracují na projektech vědy a techniky, historie a zeměpisu - později fyziky a chemie. Objevitelskými metodami poznávají přírodu. Práce ve škole je často doplněna návštěvami muzeí, archeoparků, IQ parků, samostatnými projekty a jejich prezentacemi. 

Výtvarné, hudební a dramatické aktivity rozvíjí tvořivost dětí. Často jsou doprovázeny žákovskými koncerty, divadelními představeními či návštěvou divadel a galerií. 

Žáci ve škole pracují na počítačích, ovšem také ve vyučování českého jazyka či matematiky používají PC. Škola je pravidelně testována srovnávacími testy Scio a je v nich velmi úspěšná. Na konci osmé třídy se žáci začínají připravovat intezivně na přijímací zkoušky na střední školy. 

Každá třída pravidelně sportuje. První trojročí se účastní plaveckého výcviku a třetí trojročí plaveckého tréninku. Podle možností celá škola v zimě bruslí. Je také organizován lyžařský výcvik a školní olympiáda. 

Ve škole najdete mnoho zvířat, o které se žáci starají v rámci ZOO kroužku - rybičky, papoušky, korálovku a želvy.  Na školním dvoře a na školní zahradě tráví žáci přestávky a část školní družiny. Žáci pečují o toto svoje okolí prakticky - najdete zde i bylinkovou zahradu a také další zvýšené záhony s kytkami. Škola má velkou školní zahradu u Satalické obory, kam na podzim a na jaře žáci docházejí a starají se o stromy a keře, či tráví čas v blízkém lese. Celoročně je jedno odpoledne týdně lesní družina, která se odbývá v nedalekém lese na vrchu Ládví.

O hodnocení a vnitřní motivaci - viz samostatný článek.

Naše škola je tedy inovativní. Pokud bychom byli ve Skotsku či ve Finsku, asi by rodiče řekli, že ne, že jsme normální pocitvá škola. Ale v Čechách jako inovativní vypadáme. :-)

Skupina
 
 
Blog

Otevřené vyučování


Přihlašování -leden 

Kalendář
Celý výpis akcí