Jak se přihlásit do 6. třídy - škola mezi gymnáziem a základní školou

Postup přihlášení do 6. třídy. Postup odevzdání přihlášky. Přihláška ke stažení. Kritéria výběrového řízení. 

Jak se přihlásit do 6. třídy - škola mezi gymnáziem a základní školou

Přijímáme nové žáky do budoucí 6. třídy - rok 2020/21

Postup přihlášení

Rodiče vyplní přihlášku - ke stažení zde a zašlou na adresu školy Heřmánek Praha, Rajmonova 1199/4, Praha 8,  PSČ 182 00, či datovou schránkou na adresu y7acxds či osobně přinesou do podatelny/kanceláře školy. 

Pokud je přihláška vyplněna v termínu od 5. 3. do 5. 6. , je možné pozvat vážného zájemce na jeden den účasti na vyučování současné 6. třídy v naší základní škole. Tento den může Vaše dítě získat autentickou zkušenost z práce naší školy, která může přispět k Vašemu rozhodnutí o studiu na naší škole.

Zároveń takto se i my seznamujeme s Vaším dítětem a vybíráme si ho ke spolupráci a tento den a způsob pobytu žáka ve škole je součástí přijímacího řízení. 

Rodiče seznamujeme s naší školou na setkáních 7. 4., 14. 4., 21. 4. a 28. 4. 2020

30. 4. a 19. 5. přijímací zkoušky do ZŠ Heřmánek z českého jazyka a matematiky

12. 5. a 28. 5. podpisy smluv mezi rodiči a školou. Po podpisu smlouvy je potřeba zaplatit do 7 pracovních dnů nevratnou kauci, která je ve výši třech měsíčních splátek školného a tato kauce se automaticky převádí po nástupu do školy, jako úhrada za měsíce září, květen a červen. 

Přijímací řízení - bodové hodnocení 

Každý žák může získat 

50 bodů od učitelů na dni seznámení ze školou                                                 žáci musí dosáhnout min. 30 bodů

50 bodů od žáků, na dni seznámení ze školou (jedná se o žáky 6. třídy)           žáci musí dosáhnout min. 30 bodů 

30 bodů za matematiku                                                                                       žáci musí dosáhnout min 15 bodů 

30 bodů za český jazyk                                                                                       žáci musí dosáhnout min. 10 bodů

 

Jaké děti si vybíráme? (přidělování bodů žáků a učitelů se řídí těmito kritérii) 

1. Vybíráme si děti, ve kterých vzbudíme nebo poznáme zájem, že naše vzdělávácí metody by pro ně byly prospěšné. Potřebujeme spolupracovat s dítětem a rodinou, kteří chápou, že se vzdělává každý sám pro sebe a nesoutěží s ostatními. A jsou schopné postupně přebírat zodpovědnost za svoje vzdělávání. 

2. Vybíráme si děti, které jsou aktivní a zajímají se o svět kolem sebe a nutně nemusí mít samé jedničky. Spíše se k nám hodí děti zvídavé a tvořivé. Máme rádi děti s vlastním zájmem. Nevadí nám děti s dyslektickým a dysgrafickým pozadím, umíme si poradit s dětmi nadanými. 

3. Cílem našeho druhého stupně je připravit žáky na studia na středních školách (čtyřletých), tedy po deváté třídě. Nepřijímáme žáky, kteří mají za cíl se znovu přihlásit na šestiletá gymnázia. Na naší škole žáci budou velmi dobře připraveni na studium na střední škole, získají velkou míru motivace, velkou míru samostatnosti a velkou míru zodpovědnosti a pochopitelně znalostí. Budou také připraveni i v oblasti komunikace, vztahové oblasti a také v oblasti počítačových i jazykových znalostí. 

4. Velmi potřebujeme, aby žák měl takové  rodinné zázemí, které ještě v 6. i 7. třídě vytvoří podporu jeho studiu a bude se zajímat o práci ve škole a se školou aktivně spolupracovat až do konce 9. třídy. 

5. Hledáme žáky a sestavujeme třídu tak, aby se žáci k sobě hodili a vzájemně vytvořili dobrý kolektiv a dobře spolu komunikovali a měli předpoklady rozvíjet vztahy s učiteli i v odbobí dospívání. 

Skupina
 
 
Blog

Zápisy do 6. třídy


 

Kalendář
Celý výpis akcí