Projekty

Historická bádání a objevování v květnu a červnu

Seznam akcí pro školu a jednotlivé třídy, které obsahují historická bádání 

Příměstské tábory cenově dostupný letní program pro vaše děti

V červenci a srpnu organizujeme 3 letní příměstské táboy pro děti i jejich rodiče. Každý z táborů trvá 1 týden.

Školní šachový turnaj

Šachový přebor ZŠ Heřmánek

Natáčení hudební rozhlasové hry a závěrečná hudební vystoupení

Dne 21. 6.  bude v rádiu TWR - rádio 7 probíhat natáčení hudební rozhlasové hry Pohádka o bluesové dvanáctce, kterou napsal Pavel Pernica a děti ji v minulých letech několikrát nacvičovaly. 

Venkovní čajovna a kavárna

Kavárna a čajovna bude otevřena v pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 12 -14 hod jako komunitní setkávání rodičů, prarodičů a sousedů. (mimo školní prázdniny)

Projekt - malá škola - do toho

Výzva MŠMT k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2020.
Podmínkou přidělení grantu je zpracování případové studie na vybrané téma. Naše škola požádala o zpracování případové studie Mgr. Miroslavu Adamcovou na téma vybrané pro letošní rok - Nevrstevnické učení a individualizace výuky - přínos pro dosahování kompetencí potřebných pro aktivní občanský a profesní i osobní život. Podtéma - Individualizace výuky v heterogenních i věkově homogenních skupinách - nové formy, metody a didaktické postupy ve vzdělávání nebo Aktivní přístup žáků, vliv vymezení očekávaných kompetencí na reálnou výuku či Třídnictví, role pedagoga jako mentora či průvodce vzděláváním.
Podmínky zapojení do projektu jsou dvě - škola má alespoň jednoho žáka v ročníku od 1. do 6. třídy a průměrný počet je 17 a méně žáků na třídu. (Pro naši školu i s domácím vzděláváním je to splněno, ale o malinko). 

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN® Kurz respektování

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy ve výchově a vzdělávání. Všichni jsou vítáni - učitelé, rodiče, starší žáci. 

Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

Pro poznávání přírodního prostředí je pro nás zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také venku v přírodě. Nejlépe pomocí pozorování, prožitků a vlastních objevů.

6. a 7. třída - 3. dvojročí nový školní rok

Mnoho dětí rodiče hlásí na osmiletá gymnázia. Naše škola nemá smysl osmiletého gymnázia, ale pro pochopení bychom se mohli nazvat osmiletým lyceem. Tedy školou, která připravuje na střední (vysoké) školy a také spojuje teoretické vědomosti s praxí. 

Den pro maminky - 30. 4. až 15. 5

Kavárna a čajovna bude otevřena  i v dalších hodinách, jako komunitní setkávání rodičů, prarodičů a sousedů 

Přesný čas bude zveřejněn a upřesněn, počítáme s časem od po, ut, st, čt od 13 do 16 hodin

Škola v přírodě - Poklad na ostrově

Škola v přírodě se koná opět v Herlíkovicích a tématem školy v přírodě je Poklad na ostrově 

Inkluze ZŠ Heřmánek

Naše škola podporuje zalčeňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky a podporuje jejich rodiny v orientaci v českém školském systému. 

Objevitelské a badatelské předměty květen a červen

Příprava projektů a veřejných prezentací z dějepisu, zeměpisu, přírodpopisu a fyziko-chemie. 

Prezentace proběhne v měsíci červnu, v termínu  .............................

Na prezentaci jsou velmi vřele zváni všichni rodiče žáků, kteří prezentují, ale i široká veřejnost. 

Skupina
 
 
Blog

Zápisy do 6. třídy


 

Kalendář
Celý výpis akcí