Šerm

Šerm

Koužek šermu se zabývá klasickým historickým šermem, což je vhodné pro chlapce, ale osvědčují se v šermování i děvčata. Kroužek pravidelně připravuje i divadelní vystoupení historického šermu, která jsou velmi úspěšná.  

Šerm jest umění na výsost šlechetné a tělu prospěšné! Je dobré, aby se mladý rytíř, panoš i páže v umění rytířském náležitě cvičili. Neboť nejen tělu, ale i vychování dobrému jest záhodno, aby mečem, štítem, dýkou i holí člověk vládnouti uměl. Školu kterou učí se mládežníci šikovní, šermem Německým nazýváme a umění Lichtenauerovo dále v zemích českých šířiti chceme. Na odiv publiku vznešenému tak jak se patří jej předvádíme, by požitek z chvil napívavých si v srdcích i myslích po čas dlouhý uchovali! S úctou šermíři dvorní, výsostné školy základní, jenž názvem Heřmánek se zdobí! 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka