Přijímáme přihlášky do 6. TŘÍDY

5. 3. jsme zahájili výběr žáků pro nový 6. ročník naší školy. 

Naše škola je výbornou přípravou na čtyřletá gymnázia a další střední školy pro žáky, kteří 

a) jsou úspěšní a motivavaní a rodiče i děti chtějí i nadále udržet motivaci ve školní práci na 2. stupni základní školy

b) měli určité problémy s dyslexií či dysgrafií a na prvním stupni jim šlo učení obtížněji - tyto žáky můžeme podpořit prožitím jejich úspěchu (podmínkou je velká podpora rodiny a snaha žáka)

c) jsou sociálně citliví, mají rádi společenství ostatních podobně naladěných spolužáků a nechtějí přijít o atmosféru 1. stupně

d) preferují společnou práci s ostatními spolužáky místo soupeřivosti či potřebují klidnější společenství a vzájemné vztahy mezi spolužáky. 

Výborně se u nás daří také nadaným žákům s individuálním vzdělávacím plánem, kteří jsou zároveň podporováni rodinou a dětem se zájmem o přírodopis (výuku tvoří hodně praktických činností) a se zájmem o dějepis (jeden ze skvělých objevitelských předmětů).

Pro školní rok 2020/21 vytvoříme třídu 12 žáků - polovina žáků bude ze stávajícího kolektivu žáků naší školy a polovina nově přijatých žáků. 

Na práci v současné 6. třídě je možné se přijít podívat na dny otevřených dveří, které připravujeme v dubnu 2020. Na den otevřených dveří zveme žáka a rodiče dohromady. 

Pokud se rozhodnete pro práci na naší škole, Vaše dítě bude skládat příjímací test z matematiky a českého jazyka a absolvuje orientační pohovor. 

Žáky budoucí 6. třídy čeká zahajovací adaptační týden, který se koná druhý týden v září. Ovšem již v červnu proběhne schůzka rodičů a dětí pro seznámení se školními pravidly a metodou práce ve školy. 

Zájemci o dny otevřených dveří, prosím kontaktujte školu prostřednictvím formuláře,  na nějž naleznete odkaz  níže v článku "Jak se přihlásit do 6. třídy".  

Děkujeme.

 

Jak se přihlásit do 6. třídy - škola mezi gymnáziem a základní školou

Postup přihlášení do 6. třídy. Postup odevzdání přihlášky. Přihláška ke stažení. Kritéria výběrového řízení. 

6. a 7. třída - 3. dvojročí nový školní rok

Mnoho dětí rodiče hlásí na osmiletá gymnázia. Naše škola nemá smysl osmiletého gymnázia, ale pro pochopení bychom se mohli nazvat osmiletým lyceem. Tedy školou, která připravuje na střední (vysoké) školy a také spojuje teoretické vědomosti s praxí. 

Skupina
 
 
Blog

Zápisy do 6. třídy


 

Kalendář
Celý výpis akcí