Zápis do 6. třídy

Zápis žáků do 6. třídy 

Doplnění 1 volného místa do 7. třídy 

Forma studia je podobná porovnání gymnázií a lyceí. Naše škola se podobá lyceu. Jako lyceum se v ČR v současné době označuje středoškolský obor ukončený maturitní zkouškou. Absolventi získávání úplné střední odborné vzdělání s maturitou. V lyceárním studiu je koncipováno obecně odborné studium s výrazně vyšším podílem všeobecného vzdělávání než na středních odborných školách a s nižším podílem než  na gymnaziích. Obecně je  dnes lyceem nazývána střední škola v  některých státech. V pojetí základní školy Heřmánek Praha označujeme práci 6. až 9. ročníku základní školy jako základní lyceum, které se nepodobá běžné základní škole, ale má s ní podobné prvky. Nepodobá se ale ani gymnáziu,  se kterým má také společné prvky. Lyceární základní škola je tedy druhý stupeň naší základní školy, do kterého se žáci mohou přihlásit. V této výuce probíhá součaně výuka všeobecného vzdělávání společně s důrazem na zodpovědnost při studiu a větším spojením s praxí. Základní lyceum Heřmánek připravuje svoje absolventy na střední odborné školy a na čtyřletá gymnázia, na umělecké školy a umělecké učební obory. 

Jací žáci se hlásí na základní lyceum Heřmánek? Ti, kteří: 

a) jsou úspěšní a motivovaní a rodiče i děti chtějí i nadále udržet motivaci ve školní práci i na 2. stupni základní školy

b) měli určité problémy s dyslexií či dysgrafií a na prvním stupni jim šlo učení obtížněji - tyto žáky můžeme podpořit prožitím jejich úspěchu (podmínkou je velká podpora rodiny a snaha žáka)

c) jsou sociálně citliví, mají rádi společenství ostatních podobně naladěných spolužáků a nechtějí přijít o atmosféru 1. stupně

d) preferují společnou práci s ostatními spolužáky místo soupeřivosti či potřebují klidnější společenství a vzájemné vztahy mezi spolužáky. 

Výborně se u nás daří také nadaným žákům s individuálním vzdělávacím plánem, kteří jsou zároveň podporováni rodinou, a dětem se zájmem o přírodopis (výuku tvoří hodně praktických činností) a se zájmem o dějepis (jeden ze skvělých objevitelských předmětů).

Pro školní rok 2020/21 vytvoříme třídu 12 žáků - polovina žáků bude ze stávajícího kolektivu žáků naší školy a polovina nově přijatých žáků. 

Na práci v současné 6. třídě je možné se přijít podívat ve dnech otevřených dveří, které připravujeme v dubnu 2020. Na den otevřených dveří zveme žáka a rodiče dohromady. To platilo až do období karantény koronaviru. V současné době připravujeme on line přijímací zkoušky a zájemci se mohou přihlašovat. 

Pokud se rozhodnete pro práci na naší škole, Vaše dítě bude skládat příjímací test z matematiky a českého jazyka a absolvuje orientační pohovor, který bude online a orientační test také online. Každý test bude  ve zhruba 20 minutovém rozsahu. 

Zájemci o studium,  prosím, volejte 724 362 386 a nebo 724 692 084 -  a můžete vyplnit přihlášku zde:  https://hermanek.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1zZXR0aW5ncw%3D%3D

Žáky budoucí 6. třídy čeká zahajovací adaptační týden, který se koná druhý týden v září. Ovšem již v červnu proběhne schůzka rodičů a dětí, kde se seznámí se školními pravidly a metodou práce ve škole. To vše dle vývinu epidemie koronaviru. 

 

 

Jak se přihlásit do 6. třídy škola mezi gymnáziem a základní školou

Postup přihlášení do 6. třídy. Postup odevzdání přihlášky. Přihláška ke stažení. Kritéria výběrového řízení. 

O šestém ročníku - úvahy o druhém stupni

Ředitel školy o šestém ročníku. 

Seznamování se školou Heřmánek

Rodiče se seznamují s naší školou různě, nejčastěji o nás slyší a nebo si přečtou na síti. Pak rodiče přicházejí do školy, aby si ji prohlédli a promluvili si o svých přáních a o tom, co od školy očekávají.

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka