přestup do 6. třídy

Přihláška do školy Vás přesměruje na administrativní server školy. Pokud se budete chtít vrátit pro další informace, prosím vyhledejte znovu www.skolahermanek.cz. Pokud budete přihlašovat děti na indivdiduální vzdělávání, prosíme vyplňte do poznámky. 

Přihláška - odkaz zde 

Všichni rodiče přihlášení do 6. třídy prosím o registrování  zkouškových termínů - zde.  - termíny duben - květen 

Připravujeme přijímací řízení pro výběr žáků do 6. třídy (nástup žáků do školy od září 2020). 

Naše škola je výbornou přípravou na čtyřletá gymnázia a další střední školy pro žáky, kteří 

a) jsou úspěšní a motivavaní a rodiče i děti chtějí i nadále udržet motivaci ve školní práci na 2. stupni základní školy

b) měli určité problémy s dyslexií či dysgrafií a na prvním stupni jim šlo učení obtížněji - tyto žáky můžeme podpořit prožitím jejich úspěchu (podmínkou je velká podpora rodiny a snaha žáka)

c) jsou sociálně citliví, mají rádi společenství ostatních podobně naladěných spolužáků a nechtějí přijít o atmosféru 1. stupně

d) preferují společnou práci s ostatními spolužáky místo soupeřivosti či potřebují klidnější společenství a vzájemné vztahy mezi spolužáky. 

Výborně se u nás daří také nadaným žákům s individuálním vzdělávacím plánem, kteří jsou zároveň podporováni rodinou a dětem se zájmem o přírodopis (výuku tvoří hodně praktických činností) a se zájmem o dějepis (jeden ze skvělých objevitelských předmětů).

Pro školní rok 2020/21 vytvoříme třídu 12 žáků - polovina žáků bude ze stávajícího kolektivu žáků naší školy a polovina nově přijatých žáků. 

Na práci v současné 6. třídě je možné se přijít podívat na dny otevřených dveří, které připravujeme v dubnu 2020. Na den otevřených dveří zveme žáka a rodiče dohromady. 

Pokud se rozhodnete pro práci na naší škole, Vaše dítě bude skládat příjímací test z matematiky a českého jazyka a absolvuje orientační pohovor. 

Žáky budoucí 6. třídy čeká zahajovací adaptační týden, který se koná druhý týden v září. Ovšem již v červnu proběhne schůzka rodičů a dětí pro seznámení se školními pravidly a metodou práce ve školy. 

Zájemci o dny otevřených dveří, prosím kontaktujte školu prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Děkujeme.

 

Skupina
 
 
Blog

Otevřené vyučování


Přihlašování -leden 

Kalendář
Celý výpis akcí