2. třída Ježečci - 1. trojročí

2. třída Ježečci - 1. trojročí

Milí rodiče,
Máme za sebou první čtvrtletí a Ježečkům se během něj velmi dařilo. Jakožto druháci se chopili role
starších a rádi pomáhají novým prvňákům, Lištičkám. Velmi dobře vychází také s třeťáky, Vědátory,
od nichž je dělí jen nové dveře, které vznikly mezi oběma třídami. Tráví u nich spoustu času o
přestávkách a zdá se, že mezi některými vznikla pevná přátelství.
 
V září si Ježečci v českém jazyce opakovali učivo první třídy, ale učili se také abecedu. Velikou
novinkou jsou pro ně letos týdenní plány. Každé pondělí mají hodinovou lekci, během které se za
pomoci Montessori pomůcek učí nové učivo. To následně celý týden procvičují v pracovním sešitě a
učebnici, každý však svým tempem. Sami se rozhodují, na čem budou v hodině pracovat a co si
vypracují doma. Cílem je naučit se samostatně dodržovat termíny a sám si zodpovídat za svou práci.
V matematice se Ježečci během září sžívali s Hejného metodou a učili se pracovat s pracovním
sešitem. Nově se také snaží diskutovat o svých výsledcích a pracovních postupech, čímž se od sebe
navzájem učí.
 
Přelom září a října jsme si užili na škole v přírodě v Herlíkovicích. Společně s Lištičkami a Vědátory
jsme hráli různé hry, ale také jsme se učili. Ježečci a Lištičky společně vyrobili pomůcku na
matematické prostředí Dětský park, kterou nyní používají při řešení úloh.
 
V říjnu se druháci v českém jazyce učili dodržovat výše zmíněné plány práce, což bylo velmi náročné a
některé děti musely dokončovat pracovní sešity i o víkendu. Postupem času však Ježečci začali
přicházet na to, jak si práci rozplánovat tak, aby mohli mít víkend volný. Na konci října jsem si
krátkým testíkem ověřila, že již všichni ovládají abecedu a řazení slov, dělení slov na slabiky a druhy
vět. V matematice se děti seznámily s novými prostředími. Nejoblíbenější jsou Zvířátka dědy Lesoně a
Parkety, ke kterým máme krásnou pomůcku. Začali jsme také poznávat zlomky – poloviny, třetiny a
čtvrtiny.
 
Listopad nám v českém jazyce přinesl poznávání významů slov. Druháci již znají synonyma, antonyma,
homonyma, slova lichotivá a hanlivá, nadřazená a podřazená. Málokdo si již bere práci na víkend.
Pilně procvičujeme také psaní vázaným písmem a čtení. V matematice se v listopadu objevila nová
výzva – pracovní listy s gradovanými úlohami. Děti si mohou zvolit, který stupeň obtížnosti budou
řešit, a někteří se nebojí ani těch nejsložitějších úloh. V úlohách o myšleném čísle se nám začínají
nenápadně přestavovat násobení a dělení. Zkuste si jednu z úloh vyřešit s námi: „Myslím si číslo. Když
od jeho trojnásobku odečtu 2, dostanu 13. Jaké číslo si myslím?“ Od září se děti zabývají také
kreativními činnostmi. V hodinách výtvarné výchovy se učí míchat barvy a používat různé výtvarné
techniky. V pracovní výchově stále rozvíjíme jemnou motoriku prostřednictvím práce s papírem,
zkoušeli jsme však také vyrábět mističky z vlny.
 
V listopadu Ježečci společně s Lištičkami a Vědátory navštívili Staroměstskou radnici. Viděli jsme její
sklepení, vyšli jsme na věž a poté nám daly děti zabrat zcela neplánovaným a nepovoleným sprintem
z věže dolů.
 
Milí rodiče, jste také tak zvědaví, co nám přinese prosinec? Kromě spousty nových znalostí na děti
čekají také zážitky v podobě různých akcí. Pár zážitků nás pak čeká společných. Dovolte mi pozvat Vás
v závěru tohoto dopisu na koncert dětí v divadle Karla Heckera a také na Vánoční jarmark, který se
uskuteční poslední čtvrtek před Vánoci na školním dvoře. Já i děti doufáme, že se tam s Vámi
uvidíme.
 
Přeji Vám všem spoustu úspěchů a radosti z Vašich dětí.
Adéla Říčná
Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka