1. třída Lištičky 1. trojročí

1. třída Lištičky 1. trojročí

 
ZÁŘÍ 
 
V září se první třída, Lištičky, seznamovala se školou. Děti se seznámily se školním řádem, třídními pravidly a tím, jak se bezpečně chovat ve škole i na školních akcích. Pro mnohé z nich byl přechod z mateřské školky do školy obtížný, ale všichni již koncem září věděli, jak se správný školák chová.
 
První písmenka, která Lištičky objevily, byla písmena A, E, I, O, U, Y, M, T, J, B a K. Číst se učí genetickou metodou, proto již rychle všichni četli první slova a
věty. Nacvičovalo se také hláskování slov. Někteří se s hláskováním na konci září ještě prali, ale věřím, že brzy všichni hláskování zvládnou bez problémů.
 
V matematice se děti učily zápis počtu za pomocí teček a čárek. Seznamovaly se s krokováním, porovnáváním množství a různými matematickými prostředími
z Hejného matematiky. Lištičky se také nacvičovaly, jak psát číslice.
 
V prvouce jsme se bavili o tom, jak se chovat ve škole, kdo ve škole pracuje a povídali jsme si i o tom, co máme s ostatními společného a v čem se třeba můžeme i lišit.
 
V hodinách angličtiny jsme v září hravě procvičovali barvy a čísla.
 
Svou kreativitu pak Lištičky rozvíjely ve výtvarné výchově a pracovních činnostech a svou mrštnost Lištičky trénovaly během hodin tělesné výchovy.
 
 
ŘÍJEN A LISTOPAD
 
Přišel říjen a s ním i nové věci, co se Lištičky naučily!
První říjnový týden jsme společně s Ježečky, Vědátory a Stopaři vyrazili na výpravu do Krkonoš do Herlíkovic. Čekalo nás pohodových pět dní na škole v přírodě v nádherném prostředí Krkonoš. Lištičky se popraly s různými úkoly i odloučením od rodičů na jedničku!
 
Po návratu z krásných Krkonoš se Lištičky vrhly na získávání dalších vědomostí. Naučili jsme se písmena L, P, R, S a Š. Opět jsme trénovali čtení, hláskování slov a hlavně hledání nových písmenek ve slovech a v textu. Lištičky na konci října byly schopné přečíst kratší text, který obsahoval jim známá písmena.
 
V matematice jsme nadále procvičovali zápis počtu, krokování, prostředí dřívka a vláčky. Trénovalo se i psaní číslic a porovnávání počtu, kdy lištičky již používaly znaménka <, >, =. Vytvořili jsme společně s Ježečky velký plán pro matematické prostředí Dětský park a směle jsme dál objevovaly další
matematická prostředí. Lištičky také začaly pracovat na své samostatnosti a mohou si nyní volit, jak obtížné úlohy chtějí řešit. Na výběr mají vždy dvě až tři úrovně obtížnosti pracovních listů.
 
V hodinách angličtiny Lištičky objevují názvy zvířat a věcí kolem sebe. Učí se jednoduché povely a otázky.
 
Během prvouky se bavíme o stromech, změnách v přírodě během různých ročních období a řešíme i to, jaké části rostlin se dají sníst a kde najdeme jejich semena. Stromy jsme si rozdělili na listnaté a jehličnaté a vydali jsme se je pořádně zkoumat nejen na škole v přírodě.
 
Opět tvoříme veledíla v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Pomalu se loučíme s podzimem a chystáme se na vyrábění ozdob a různých jiných pokladů pro náš vánoční jarmark.
Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka