6. a 7. třída - 3. dvojročí nový školní rok

Mnoho dětí rodiče hlásí na osmiletá gymnázia. Naše škola nemá smysl osmiletého gymnázia, ale pro pochopení bychom se mohli nazvat osmiletým lyceem. Tedy školou, která připravuje na střední (vysoké) školy a také spojuje teoretické vědomosti s praxí. 

6. a 7. třída - 3. dvojročí nový školní rok

Školní rok 2020/21

Od 1. 9. 2020 rozdělíme strukturu školy více dle potřeb našich dětí. Vytvoříme z druhého a třetího trojročí - tedy 3 spolupracujících tříd - druhé, třetí a čtvrté dvojročí. Budou tedy  vzájemně spolupracovat 6. a 7. třída. 

Jak se změní naše škola v 6. třídě? V každém vývojovém období rozšiřujeme zodpovědnost žáka za jeho učení a jeho vlastní znalosti. V 6. třídě je opět na další úrovni více rozvíjena vlastní zodpovědnost žáka ve školní přípravě. 

 

Školní rok 2019/20 - právě probíhá 

Naše trojročí tvoří 4., 5. a 6. třída, u kterých se střídají stejní učitelé a třídy navzájem společně spolupracují. Všechny tři třídy sdílí společné prostory, ve kterých se střídáme při hodinách - učebnu českého jazyka (vybavenou Montessori), učebnu vybavenou pomůckami na matematiku a počítačovou a jazykovou učebnu. Společně také máme ve správě školní knihovnu.

Naše trojročí chodí hodně do divadla a také hrajeme divadlo. Navštěvujeme muzea v centru Prahy a galerie. V letošním roce jsme byli v galerii v domě U Kamenného zvonu, na výstavě francouzského impresionismu, v Náprstkově muzeu na výstavě Egypt a v Národním muzeu na výstavě Keltové. Také jsme navštívili Národní přírodopisné muzeum, scio výstavu na lodi na pražské Náplavce a únikovou hru k výročí 17. listopadu Escape Car. 

Dvě třídy byly v září týden ubytovány na hradě Křivoklátě a v květnu opět další čtyři třídy na Křivoklátě ubytovány budou (pokud nám to nezmaří pandemie koronaviru, ale doufáme, že se náš pobyt na Křivoklátě naplánovaný na září 2020 již uskuteční). Čeká nás výlet do Archeoparku v  Pavlově, ale i další přírodovědná exkurze v křivoklátských lesích. V přírodovědných aktivitách jsme využili skvělých služeb místního Ekocentra. 

Celé trojročí tento školní rok připravuje projekty na jednoduchá zeměpisná témata. Projekty připravují skupiny dětí sestavené z různých věkových kategorií. V květnu týmy budou svoje projekty veřejně prezentovat v divadle Karla Hackera (za normálních okolností, pozn. aut.).

V našem trojročí provádíme školní experiment, kdy vyučujeme anglický jazyk v menších skupinách 3 - 5 dětí na stejné jazykové úrovni

Tým celého trojročí je největší na škole co do počtu žáků, ale i do počtu učitelů a asistentů, kteří ve škole spolupracují.

V našem trojročí, stejně jako v prvním trojročí, používáme Montessori pedagogiku. Žáci mají prezentovány oblasti učení, při procvičování si volí vlastní tempo a vlastní výběr aktivit. Děti mají příležitost k samostatnosti a rozvoji vlastní zodpovědnosti. 

V tomto trojročí hodnotíme slovně a používáme množství sebehodnotících aktivit žáků a rodičů. 

  

 

  

 

 

 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka