Čtyřleté denní studium

Dny otevřených dveří, prihlášky, kritéria přijímacího řízení.

Čtyřleté denní studium

Den otevřených dveří

Vážení zájemci o studium,

srdečně Vás zveme na 1. den otevřených dveří v našem čtyřletém křesťansko- montessori Gymnáziu Heřmánek, který proběhne ve středu 30.11.2022 od 16:00 na adrese Rajmonova 1199/4, Praha 8.

Skupinka max. 4 rodin (uchazeč s rodiči) se sejde s vedením gymnázia. Při cca 90 minutovém setkání bude prostor pobavit se o očekáváních a motivacích uchazečů a vedení školy více přiblíží koncept gymnázia. 

Těšíme se Vaši návštěvu!

Přijímací řízení 2023

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme přijmout na gymnázium do čtyřletého programu 14 žáků do 1. ročníku.

 

Přijímací řízení se skládá ze 40 % ze školní části a dle Vyhlášky také z 60 % ze státní části (didaktické testy z českého jazyka a matematiky od společnosti Cermat). Každoročně rozhodne ředitel školy podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacího řízení a stanoví jednotná kritéria pro uchazeče (viz níže). 

Pro školní rok 2023/2024 byly termíny podle vyhlášky MŠMT stanoveny následovně - 1. termín na 17. 4. 2023 (první škola na přihlášce), 2. termín na 18. 4. 2023 (druhá škola na přihlášce). Termín ústní části bude upřesněn později, proběhne po 18.4.2023.

 

 

Doručování přihlášek

Na přihlášce nepožadujeme doložení lékařského potvrzení. Je možné podat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority. Přihlášku je nutné odeslat nejpozději 1. 3. 2023 a to poštou na adresu:Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium, Rajmonova 1199/4, Praha 8, 182 00; nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

Přihláška je ke stažení nebo ji poskytne ZŠ.

 

Zároveň prosíme o vyplnění naší elektronické přihlášky ve školním informačním systému edupage, kterou naleznete na webu školy: www.skolahermanek.cz 

nebo přímo na odkazu:

https://hermanek.edupage.org/register/

 

Po obdržení obou přihlášek (tištěné standardizované a elektronické ve školním  systému edupage) Vám pošleme termíny včetně času přijímacího řízení.

 

Kritéria přijímacího řízení

Přijímacího řízení na čtyřleté gymnázium se účastní žáci, kteří končí 9.. třídu základní školy. K přijímacímu řízení je potřeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu.

Přijímací řízení se skládá z:

písemných částí (pondělí 17. 4. nebo úterý 18. 4. 2023)

státní testy z českého jazyka a matematiky (na státní testy mohou jít uchazeči v obou termínech (v 1. termínu na školu, která je na přihlášce uvedena jako první))

ústních částí

osobní rozhovor s uchazečem o gymnázium; před rozhovorem práce na PC s učitelem - práce s daty,orientace v zadání, apod. 

 

Váha jednotlivých částí přijímacího řízení:

státní testy z Čj + M (dle vyhlášky 30% + 30%) – celkem 60% 

ústní část 39 % 

vysvědčení z předchozího vzdělávání (do průměru 2,0 na pololetním hodnocení z 9. třídy) - 1%

 

Přijato bude max. 14 žáků tj. 1  třída. Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení – ze zákona nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Cermatem.. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem zveřejněny na webu školy, a to po dobu alespoň 15 dní. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek z českého jazyka. Pokud je student na základě přijímacího řízení ke studiu přijat, je jeho další povinností odevzdat škole zápisový lístek do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí na webu školy. Pokud zápisový lístek neodevzdá, škola předpokládá, že nastoupil na jinou školu a může jeho místo obsadit náhradníkem.

 

Často kladené dotazy

faq_gym.png

Co přijímačky na gymnázium Heřmánek  testují?

Testujeme především akademický potenciál dítěte. To, jestli se mu bude na gymnáziu dařit.  Zadaná práce na PC ukazuje předpoklady k úspěšnému studiu na gymnáziu, je rozdělena do několika samostatných rovin a zaměřuje se na kompetence, které jsou pro studenta všeobecného gymnázia nezbytné, tj. porozumění úkolům, způsoby řešení, pojmové a numerické vztahy apod.

faq_gym.png

Proč je součástí přijímacího řízení i osobní rozhovor?

Pohovor se zaměřuje na psychosociální zralost uchazeče a prověření osobnostních předpokladů pro studium na gymnáziu, jehož výchova a hodnoty jsou opřeny o cíle vycházející z pedagogiky Marie Montessori. Dílčími tématy rozhovoru jsou: motivace ke studiu, schopnost pracovat samostatně i spolupracovat, ochota nést zodpovědnost, schopnost komunikace a uvažování v souvislostech, schopnost orientovat se ve svých povinnostech.

faq_gym.png

Mohu se na Heřmánek dostat i ze státní školy?

Naše škola je dostupná i pro studenty z běžných základních škol.

 
Kalendář Teen - druhý stupeň a gymnázium
Kalendář 1. stupeň

Kontakt