Gymnázium Heřmánek

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé  gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2023/24 1. ročník čtyřletého gymnázia. Gymnázia Heřmánek přináší do středních škol nové postupy montessoriovského a křesťanského pohledu na vzdělávání a provádí žáky od 1. třídy k maturitní zkoušce a žáci z jiných škol se do systému nejčastěji zapojují v 6. třídě a nyní nově i v  1. ročníku střední školy.

 

Gymnázium Heřmánek

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé  gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2023/24 1. ročník čtyřletého gymnázia. Gymnázia Heřmánek přináší do středních škol nové postupy montessoriovského a křesťanského pohledu na vzdělávání a provádí žáky od 1. třídy k maturitní zkoušce a žáci z jiných škol se do systému nejčastěji zapojují v 6. třídě a nyní nově i v  1. ročníku střední školy.

 

Škola pracuje stále stejnou metodou. Pro práci ve škole jsou důležité vztahy, respekt a úcta a vzájemné hranice. A žáci a studenti si osvojují samostatnost a zodpovědnost vzhledem ke svým věkový potřebám a individuálním potřebám. Mimořádnou atmosféru školy podporují také časté objevitelské a badatelské výjezdy a pobyty v přírodě a společné pracovní aktivity na školní chatě. Studenti se seznamují vykonávají praxe dle svého výběru a objevují tak možnosti svého budoucího pracovního uplatnění. 

Škola podporuje studenty v získání sebedůvěry, zvládnutí životních obtíží i obtíží učení, a především v samostatnosti a zodpovědnosti v procesu vzdělávání, ale i v životních výzvách. Je velkým předpokladem, že absolventi gymnázia Heřmánek se budou dobře orientovat ve výběru svojí profese a ve směřování na konkrétní vysokou školu, a to především díky tomu, že žáci i studenti ve školách Heřmánku jsou vedeni k rozvoji vlastních talentů a využívání silných a slabých stránek svojí osobnosti. Zaměření gymnázia je všeobecné zaměření. Škola se ovšem profiluje v aktivní znalosti české literatury, gymnázium navazuje na rozvoj tvůrčího psaní a dramatické výchovy a kulturního života žáků. Ve společenských vědách je základním zájmem historie. Škola spolupracuje s ČSAV – Archeologickým ústavem a také na projekty Erasmu zaměřené na rozvoj společenských věd v zahraničí a vzájemného rozvoje jazyků. Žáci školy v oblasti volitelných předmětů se mohou učit řečtině, hebrejštině. Škola rozvíjí znalosti filozofie, teologie a psychologie. Žáci školy mají možnost podílet se na sociálních projektech v ČR i v zahraničí. 

O školu mají zájem současní žáci školy Heřmánek, žáci z tzv. domácího vzdělávání (IV) a žáci přicházející na české školy ze zahraničních vzdělávacích systémů, které jsou blízké vzdělávacímu systému ve školách Heřmánek. 

 

 

Kalendář Teen - druhý stupeň a gymnázium
Kalendář 1. stupeň

Kontakt