Inspekční zpráva a hodnocení školy Scio

Zde najdete - Inspekční zpráva z pravidelné  inspekce roku 2017 - poslední aktuální zprávu, také zde najdete  hodnocení Národního testování Scio 

 

Inspekční zpráva a hodnocení školy Scio

Inspekce tehdy byla u nás asi týden. Prošli důkladně veškerou dokumentaci školy, mnoho času  byli i v hodinách.  Celkově hodně oceňovali přátelskou atmosféru v hodinách a nadšení učitelů a dětí. Jako hlavní slabiny vnímali nedostatečnou kvalifikaci učitelů - podle zákonů musí mít každý učitel vysokoškolskou pedagogickou kvalifikaci. Další slabinou podle nich bylo vyrušování a malá kázeň žáků ve třídách. 

V současné době jsme již o něco dále. Vždycky mne každý rok udivuje, jak škola vyrostla a vyzrála.  Trochu jako dítě - každý rok o tolik vyroste a změní se. V současné době se škola personálně stabilizovala. Těší mne, že máme tak stabilní tým. A kvalifikace učitelů se také výrazně zvýšila. Pro nás je ale kvalifikace méně podstatná, než vztah k dětem a pedagogické schopnosti. 

Pouze se obávám, že vyrušování dětí a jejich kázeň se příliš nezlepšily. Asi inspektoři, pokud letos (2020) dorazí,  nebudou zase spokojení. Těší mne ale, že děti mají dobré znalosti a vyučování jim jde.  To, že občas vykřknou, je  méně podstatné. Ve velkých třídách běžných škol by to samozřejmě nešlo.

Dále je zde přiložen čerstvý SCIO test naší 9. třídy z dubna 2020. Již tradičně dosáhli skvělého výsledku. Mají vysoké studijní předpoklady (okolo 90% - jde o celkové nadání ke studiu, které se nedá úplně naučit), tomu odpovídají i jejich výsledky v matematice - okolo 90%, horší v českém jazyce (vliv dyslektických žáků) - 59%. Ve srovnání škol porazili jako třída v matematice 99% ostatních škol - včetně téměř všech testovaných víceletých gymnázií. Díky, hezký výsledek.   V loňském roce byla tato třída také testována se zhruba  obdobnými výsledky. Loni jsme ještě navíc testovali anglický jazyk - byli zde vynikající - 97%. Část žáků měla výsledky v angličtině takové, že by z ní dle hodnocení SCIA s úspěchem odmatrurovali - v 8. třídě imponující. Díky. 

Přikládáme zde lońský SCIO test tehdejší 3. třídy - Farmářů - nyní 4. třída. Měli zcela vynikající výsledky. Při mírně nadprůměrných studijních předpokladech (průměr třídy 56%) dosáhli v matematice 95% a v českém jazyce 80%. Porazili tím 90% ostatních škol. Ukazuje to na vynikající motivaci a práci žáků, školy i rodičů. Děti dosahují  výsledků vysoko nad jejich očekávané nadání.  Jsem na ně opravdu pyšný. Velká chvála. 

Také je zde loňský SCIO test našich skvělých Surikat (tehdy 5., nyní 6. třída). Jejich studijní předpoklady jsou průměrné (asi 47%), tomu odpovídají i jejich výsledky v matematice - cca 52% a trochu horší v českém jazyce (37%).  V domovině soukromých škol - v Anglii - se takovému výsledku říká:  uspěli v testech  jako třída se ctí, i když ne se slávou. 

 

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt