Jak se přihlásit do 6. třídy 2. stupně studia mezi gymnáziem a základní školou

Jak se přihlásit do 6. třídy 2. stupně studia mezi gymnáziem a základní školou

 

Postup přihlášení a odkazy na přihlášku:

Rodiče žáka vyplní přihlášku - ke stažení zde a zašlou na adresu školy Heřmánek Praha, Rajmonova 1199/4, Praha 8,  PSČ 182 00, či datovou schránkou na adresu y7acxds či osobně přinesou do podatelny/kanceláře školy a nebo naskenovanou na barbora.kubicova@skolahermanek.cz

Zároveň vyplní elektronickou přihlášku, kterou se evidují do přijímacího procesu.  

Na základě podané přihlášky je žák pozván na online přijímací pohovor, který se skládá z 2 on-line testů (z českého jazyku a z matematiky) a on-line si s žáky promluvíme. Ve stejný den probíhá on-line rozhovor s rodiči, kde se seznamují se školou a odpovíme na všechny otázky. Zároveň se takto i my seznamujeme s Vaším dítětem a vybíráme si ho ke spolupráci. V případě, že to podmínky umožní a doplňujeme již vybudovaný kolektiv budoucí 6. třídy, zveme žáky do běžné výuky, kde mají možnost poznat případné budoucí spolužáky.

V co nejbližším termínu po podání přihlášky se s Vámi zkontaktujeme a domluvíme podrobnosti a další administrativní záležitosti, které jsou nutné pro přijímací řízení. Těšíme se na Vás a Vaše děti. 

Podmínky přijímacího řízení: 

Přijímací řízení a bodové hodnocení jednotilvých oblastí najdete vypsané níže. Z našeho hodnocení vidíte, jak moc nám tedy záleží na dobré spolupráci a tom, abychom s Vámi a Vaším dítětem společně "ladili". Žák musí získat alespoň polovinu bodů z každé oblasti. 

Každý žák může získat                                             

30 bodů z testu z matematiky                                                                                       

30 bodů z testu z českého jazyku                                                                                       

50 bodů od učitelů z on-line osobního pohovoru 

50 bodů od žáků na dni seznámení ze školou od budoucích spolužáků (jedná se o případ, kdy žák se účastní běžné výuky v kolektivu budoucí 6. třídy)

Jaké děti si vybíráme? (přidělování bodů od žáků a od učitelů se řídí těmito kritérii) 

1. Vybíráme si děti, ve kterých vzbudíme nebo poznáme zájem, že naše vzdělávácí metody by pro ně byly prospěšné. Potřebujeme spolupracovat s dítětem a rodinou, kteří chápou, že se vzdělává každý sám pro sebe a nesoutěží s ostatními. A kde jsou děti schopné postupně přebírat zodpovědnost za svoje vzdělávání.  

2. Vybíráme si děti, které jsou aktivní a zajímají se o svět kolem sebe a nutně nemusí mít samé jedničky. Spíše se k nám hodí děti zvídavé a tvořivé. Máme rádi děti s vlastním zájmem. Nevadí nám děti s dyslektickým a dysgrafickým pozadím, umíme si poradit s dětmi nadanými. Jedná se například i o aktivní zájem o Minecraft. Jsou u nás vítané děti, které jsou introvertní a citlivé, stejně jako děti, které jsou extrovertní. Jsou vítaní i žáci, kteří hledají nový kolektiv a přátele a nebo touží po přátelství a spolupráci a na předchozí škole je příliš nezažili. 

3. Cílem našeho druhého stupně je připravit žáky na studia na středních školách (čtyřletých), tedy po deváté třídě. Nepřijímáme žáky, kteří mají za cíl se znovu přihlásit na šestiletá gymnázia. Na naší škole žáci budou velmi dobře připraveni na studium na střední škole, získají velkou míru motivace, velkou míru samostatnosti a velkou míru zodpovědnosti a pochopitelně znalostí. Budou také připraveni i v oblasti komunikace, ve vztahové a sociální oblasti a také v oblasti počítačových i jazykových znalostí. 

4. Velmi potřebujeme, aby žák měl takové  rodinné zázemí, které ještě v 6. i 7. třídě vytvoří podporu jeho studiu a bude se zajímat o práci ve škole a se školou aktivně spolupracovat až do konce 9. třídy. Bez spolupráce s rodinou a podpory rodiny nezvládneme slovně hodnotit. 

5. Hledáme žáky a sestavujeme třídu tak, aby se žáci k sobě hodili a vzájemně vytvořili dobrý kolektiv a dobře spolu komunikovali a měli předpoklady rozvíjet vztahy s učiteli i v odbobí dospívání. 

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt