Jak se přihlásit do 6. třídy škola mezi gymnáziem a základní školou

Postup přihlášení do 6. třídy. Postup odevzdání přihlášky. Přihláška ke stažení. Kritéria výběrového řízení. 

Jak se přihlásit do 6. třídy škola mezi gymnáziem a základní školou

Přijímáme nové žáky do budoucí 6. třídy - rok 2020/21 a máme jedno volné místo do 7. třídy 

Rodiče vyplní přihlášku - ke stažení zde a zašlou na adresu školy Heřmánek Praha, Rajmonova 1199/4, Praha 8,  PSČ 182 00, či datovou schránkou na adresu y7acxds či osobně přinesou do podatelny/kanceláře školy a nebo naskenovanou na barbora.kubicova@skolahermanek.cz

Pokud je přihláška vyplněna a zaslána, je zorganizován on-line test pro žáky a on-line si s žáky promluvíme. Ve stejný den probíhá on-line rozhovor s rodiči, kde se seznamují se školou a odpovíme na všechny otázky. Zároveń takto se i my seznamujeme s Vaším dítětem a vybíráme si ho ke spolupráci a tento den a způsob pobytu žáka ve škole je součástí přijímacího řízení.

V co nejbližším termínu se kolegové ozvou a domluví si s Vámi on-line setkání. Těšíme se na Vás a Vaše děti. 

 

Podmínky přijímacího řízení: 

Přijímací řízení - bodové hodnocení, z našeho hodnocení vidíte, jak moc nám tedy záleží na dobré spolupráci a tom, abychom s Vámi a Vaším dítětem společně ladili. Žák musí celkově získat 30 bodů. 

Každý žák může získat 

50 bodů od učitelů na dni seznámení ze školou                                                 

50 bodů od žáků na dni seznámení ze školou (jedná se o žáky 6. třídy)           

30 bodů za matematiku                                                                                       

30 bodů za český jazyk                                                                                       

 

Jaké děti si vybíráme? (přidělování bodů žáků a učitelů se řídí těmito kritérii) 

1. Vybíráme si děti, ve kterých vzbudíme nebo poznáme zájem, že naše vzdělávácí metody by pro ně byly prospěšné. Potřebujeme spolupracovat s dítětem a rodinou, kteří chápou, že se vzdělává každý sám pro sebe a nesoutěží s ostatními. A kde jsou děti schopné postupně přebírat zodpovědnost za svoje vzdělávání.  

2. Vybíráme si děti, které jsou aktivní a zajímají se o svět kolem sebe a nutně nemusí mít samé jedničky. Spíše se k nám hodí děti zvídavé a tvořivé. Máme rádi děti s vlastním zájmem. Nevadí nám děti s dyslektickým a dysgrafickým pozadím, umíme si poradit s dětmi nadanými. Jedná se i o aktivní zájem o Minecraft. Jsou u nás vítané děti, které jsou introvertní a citlivé, stejně jako děti, které jsou extrovertní. Jsou vítaní i žáci, kteří hledají nový kolektiv a přátele a nebo touží po přátelství a spolupráci a na předchozí škole je příliš nezažily. 

3. Cílem našeho druhého stupně je připravit žáky na studia na středních školách (čtyřletých), tedy po deváté třídě. Nepřijímáme žáky, kteří mají za cíl se znovu přihlásit na šestiletá gymnázia. Na naší škole žáci budou velmi dobře připraveni na studium na střední škole, získají velkou míru motivace, velkou míru samostatnosti a velkou míru zodpovědnosti a pochopitelně znalostí. Budou také připraveni i v oblasti komunikace, vztahové oblasti a také v oblasti počítačových i jazykových znalostí. 

4. Velmi potřebujeme, aby žák měl takové  rodinné zázemí, které ještě v 6. i 7. třídě vytvoří podporu jeho studiu a bude se zajímat o práci ve škole a se školou aktivně spolupracovat až do konce 9. třídy. Bez spolupráce s rodinou a podpory rodiny nezvládneme slovně hodnotit. 

5. Hledáme žáky a sestavujeme třídu tak, aby se žáci k sobě hodili a vzájemně vytvořili dobrý kolektiv a dobře spolu komunikovali a měli předpoklady rozvíjet vztahy s učiteli i v odbobí dospívání. 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka