O šestém ročníku úvahy o druhém stupni

Ředitel školy o šestém ročníku. 

O šestém ročníku úvahy o druhém stupni

6. třída naší školy je vstupem do druhého stupně.  Část dětí pokračuje z našeho 1. stupně, pro část dětí je to příchod do neznámého prostředí. 2. stupeň naší školy rozvíjí v dětech jejich silné stránky. Věříme, že každý má svá velká obdarování a cílem školy je tato obdarování dětem pomoci nalézt a rozvíjet. Prostředkem k tomu je individuální přístup. Máme děti v naší škole rádi, známe je, přemýšlíme o nich a fandíme jim.

Snažíme se, aby naši žáci a žákyně měli nejen znalosti, ale i schopnosti. Také aby uměli pracovat v týmu a byli zodpovědní. Prostředkem k tomu je u nás malý kolektiv. V malém kolektivu fungují vztahy jinak než ve větším. V malém kolektivu (hranicí je cca 12 dětí - velikost naší třídy) zná lépe každý každého a musí se naučit spolu vycházet, i když jsou odlišní. To děti učí důležitým sociálním dovednostem. Naučí se týmové práci a schopnosti tým vést i vedeným členem týmu být. Tomu napomáhá i naše etická výchova. Snažíme se, aby děti byly empatické a sociálně citlivé. A dokázaly spolu vycházet, znaly svá obdarování a měly schopnost vidět obdarování druhých. Samozřejmě jde o proces.

Věříme ve vzdělání. Snažíme se, aby děti měly kvalitní základy. Především v českém a anglickém jazyce a matematice. Snažíme se, aby naši učitelé měli své předměty opravdu rádi a učili je se zápalem a odborností. K jazykům patří schopnost komunikace. Rozvíjíme ji v dětech kromě hodin jazyků i dramatickou výchovou. Kromě stěžejní angličtiny nabízíme na druhém stupni též výuku němčiny (pro zájemce francouzštiny nebo ruštiny).

Ostatní předměty jsou pro nás také významné. Zvláště dějepis a přírodopis (včetně fyziky, chemie, zeměpisu) pokládáme za důležitý - dávají obraz o světě kolem i o tom, kým jsme. Výuku doplňujeme exkurzemi za památkami a za praktickou znalostí přírody. V uměleckých předmětech nabízíme specializaci - výběr z hudby, výtvarné výchovy a počítačové grafiky. Máme velkou školní zahradu a učíme děti zvládat běžné manuální práce jako práci se dřevem, běžné údržbářské práce jako přidělání obrazu na zeď, péči o zahradu.

Jsme škola trochu chlapecká, převládají zde kluci a také zde je poměrně hodně mužů v učitelském sboru. Samozřejmě uvítáme i dívky. Ve většině druhostupňových tříd jsou ale menšinou.

Ve škole máme asi 10-20 procent cizinců, snažíme se být citliví k dětem z jiných kultur. Chceme, aby se děti orientovaly v Evropě. Současně se ale snažíme být školou zakotvenou v české kultuře. Navštěvujeme místa české minulosti, rozebíráme české spisovatele. Jako škola máme velmi dobré výsledky ve srovnávacích testech znalostí žáků základních škol. Zhruba na úrovni víceletých gymnázií. Samozřejmě je to výsledkem práce nejen učitelů, ale hlavně dětí a také rodičů.

Nejvíce mne těší, že dobré výsledky jsou spojeny s kladným vztahem k učení a celkově ke škole - jako místu nejen práce, ale i zábavy a dobrých vztahů.

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt