Školní chata Heřmánek - historie údolí oddechu Vzpomínáme na teplé dny

Školní chata Heřmánek - historie údolí oddechu Vzpomínáme na teplé dny

Naše chata Mateřídouška je nad Ůdolím oddechu. Tady je trocha historie místa,kde se naše školní chata nachází. 
.....Obrazek
"Osamělá hvězda", byl prvním srubem, který stál v tehdy nazývaném Bonanza údolí. Byl postaven v roce 1925 a byl vůbec první chajdou v okolí. Kolem něj vznikla první osada se stejným názvem - Lone Star. Slavná osada, jejíž jas od začátku prudce stoupal, mnoho let oslnivě zářil, aby pak zvolna pohasínal. A po mnoha letech slávy Lone Star pohasl a nakonec stal součástí osady Údolí Oddechu.
............0 
Založení osady Lone Star. (Z vyprávění Jardy Geberta.)
       „Parta kluků z Holešovic pilně skautovala v Lize lesní moudrosti, kterou vedl jeden z nejlepších znalců přírody a severoamerických indiánů, profesor Miloš Seifert. Pro klukovské duše plné čistého romantismu to byla skvělá výchova. Při výletech a toulkách do okolí Prahy  jsme  jednoho  dne objevili krásnou krajinu nedotčenou civilizací. V roce 1922 jsme totiž poprvé zavítali do údolí Kačáku.
..........
         První stany jsme vztyčili za Suchým mlýnem u krásného jezírka. Za nějaký čas jsme se přemístili k Červenému mlýnu, abychom odtud podnikali výpravy za novými tábořišti. Zanedlouho jsme objevili neznámé údolí s nádhernou panenskou přírodou, kterým protékal potok vlévající se do Kačáku. Postupem času jsme pronikali stále výš proti proudu potoka a tábořiště jsme měnili, až jsme nakonec založili stálý tábor v místech, kde dnes stojí chata Lone Star, první a  nejstarší trampská chata v povodí.
............ 
V roce 1925 se zrodila v našich hlavách smělá myšlenka postavit chatu - srub. Představu, jak by měla vypadat, jsme získali od trampů ze Sázavy od Libřice, ze Ztracenky a z Dawsonu. Tyto představy jsme si dál dotvářeli u táboráků a v holešovické hospodě U Kordů, kde jsme se pravidelně každý pátek scházeli. Po mnoha bouřlivých debatách a návrzích jsme se usnesli na založení osady Lone Star a to jméno měla nést i naše chata. Vhodnost jména se nám zdála správná také tím, že jsme v tom našem osamělém údolí byli vůbec první v celém kraji. Proto i osadní vlajka znázorňuje potok v lesích, nad nímž září jediná naše osamělá zlatá hvězda. Nebyli jsme současníky nikoho, ale brzo nastal velký run a další boudy v povodí Kačáku rychle přibývaly: Batalion, Red Star, Zambezi, Denver, Lone Walley, Hawaii, White Star, Údolí mlhy a další.“
........ .
.
Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt