Školní rok a to, jak ho ovlivnila koronavirová epidemie

Školní rok a to, jak ho ovlivnila koronavirová epidemie

 V posledním srpnovém týdnu jsme se připravovali na tento školní rok a na opatření, která mohou nastat a v současné době již nastala. 

Celý tým školy se maximálně nasadil pro to, aby se žáci opět ve škole aklimatizovali, navázali s učitelem a spolu vzájemně důvěru a také si společně školu užili. Od září do října jsme uspořádali čtyři akce - 2 školy v přírodě a 2 expedice druhého stupně pro žáky od 1. do 7. třídy. Také jsme znovu začali chodit do muzeí, ale vyjeli jsme i do Keltského městečka. 

Na konci září jsme důsledně rozdělili provoz školy na první a druhý stupeň. Druhý stupeň velmi důsledně začal chodit ve škole v rouškách a zároveň jsme chodili ven dýchat. Nebylo to vždy jednoduché, někteří rodiče, ale i někteří učitelé, opatření zprvu velmi těžko chápali. Jako škola jsme se však chovali důsledně a velmi zodpovědně a velmi dobře jsme spolupracovali s MŠMT a dodržovali všechny instrukce a o provozu se radili. 

Během září začínali žáci být v karanténě, ale onemocněli i někteří učitelé. Celkem onemocněli během provozu 2 učitelé a později se před přechodem na online výuku nakazili ve škole i někteří další učitelé a žáci. Naštěstí jejich nemoc byla zvládnutelná a postupně se uzdravují. 

V posledních dnech od 12. října jsme měli v plánu připravit ve vedení školy nový systém výuky a rozvrh. Bohužel opatření přišla dříve či současně. Stejně tak od srpna jsme měli v plánu připravit osobní účty pro každého žáka. Během organizace škol v přírodě jsme to také nestihli tak, jak jsme si přáli. 

Sestavení nového rozvrhu dávají dohromady zástupkyně ředitele za metodiku a výuku Mgr. Mirka Adamcová a za personalistiku a řízení učitelů Ing. Olga Černá. Rozvrh následoval zkušenosti z online výuky, které měla především loňská 6. třída. A nebylo snadné ho v demokratickém prostředí školy prosadit. Cíle výuky ukazujeme na jiném místě. V minulé online výuce jsme nechali nastavení tříd více na jednotlivých učitelích, což se ukázalo jako méně praktické. Učitelé se přetěžovali a přetěžovali rodiče a ve výsledku strávili s dětmi menší počet hodin. Hodiny si poskládávali do jednoho celku a nedali dětem přestávky. Také z hlediska školy si učitelé nastavili výuku pro žáky ze speciálními potřebami výhodněji a méně objektivně z hlediska svých úvazků a poměru hodin k běžnému rozvrhu. Tomu všemu nové nastavení předešlo. 

Stejně tak vedení školy využilo pozitivní i negativní zpětné vazby od rodičů při hledání směru nového nastavení. A tak vznikl nový rozvrh, který následoval rozvrh současný. Ale také vzniklo rozdělení tříd a jasné nastavení pomoci od asistentů - tedy takové, kdy asistenti pracují na nově nastavených předmětech - jako je čtení pro děti, zpívání a čtení, cviky. 

Velkou pozornost jsme věnovali online výuce v 1. třídě, kam škola najala novou kolegyni. Ta vytváří další programy pro žáky 1. třídy tak, aby svoje učivo zvládli. Velkou pozornost také věnujeme 9. třídě a přípravným programům na přijímací zkoušky. Tyto programy jsou nabídkou pro rodiče a žáky a je dále na nich, zdali je využijí pro přípravu na přijímací zkoušky. 

Dále bude škola pracovat s Facebookem a s rodiči. Vedení školy nastavilo jednotný systém komunikace s rodiči skrze Google učebny a Google prostředí. Problém nebyl ani tak s nastavením u rodičů, ale větší problém byl zvyk a nejistota učitelů. Ale zvládli jsme situaci. Rodiče jsou ale také informováni skrze Edupage. V reakcích rodičů je vidět jiná atmosféra, než byla na jaře. Z jejich reakcí je znát únava a vyčerpanost a určitá deziluze, což každý chápe. Pro školu a vedení školy  by bylo však příjemnější, kdybychom od rodičů měli více povzbuzení a pozitivních reakcí. Tím spíše moc děkujeme těm, kteří nás i v této složité době povzbuzují a vyjadřují nám svoji podporu.

Čeká nás několik týdnů, které zřejmě v Praze, ale i v celé ČR budou náročnější. Počty nemocných se zvětšují. I mnoho z nás se zařadilo do těchto čísel a prošli jsme jimi dobře. Nyní odpočíváme o prázdninách, ale pak budeme muset udržet program a suplovat za naše nemocné kolegy. Mnoho kolegů spolupracuje se školou i v době své nemoci v rámci svých možností a za to jim děkujeme. Než se školní rok přesune k vánočním prázdninám, čeká nás možná nejtěžší situace našich životů a zcela jistě životů našich dětí. Takže kéž vše zvládneme a zdraví naše i našich blízkých vydrží a bude dobré. 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka