Tvůrčí psaní on line

Tvůrčí psaní žáků 6. třídy a ostatních žáků školy  - http://www.hermanekblog.cz/surikaty-a79

Tvůrčí psaní on line

Žáci v některých třídách jsou vedeni k tvůrčímu psaní a čtení a jejich tvůrčí psaní je prezentováno na školním blogu. Povídky píší všichni žáci školy, stejně jako je celá třída zapojena ve školním divadle. Při tvůrčím procesu podporujeme žáky v tom, aby postupovali v drobných krocích. Žáci si volí vlastní motivy a využívají svých zkušeností a  své fantazie. Velkou výhodou pro tvůrčí psaní je současné on-line vyučování, kdy si žáci s učitelem sdílí soubory a mohou se vzájemně podporovat a povzbuzovat.

Žáci si volí ze tří uměleckých aktivit v předmětu umění - volí si z výtvarných aktivit, hudebních aktivit a nebo s práci s grafikou na počítačích. To je velmi vhodné, protože každý žák se může rozhodnout, jakým uměleckým směrem se vydá a žákům v jejich věku velmi prospívá možnost volby. 

 

Odkaz na školní blog - http://www.hermanekblog.cz/surikaty-a7

Odkaz na školní divadlo - role starší hrají žáci 6. třídy 

https://www.youtube.com/watch?v=m4C_8O7Sdgc - 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka