Tým gymnázia

Vedení a pedagogický sbor 

Tým gymnázia

 

 

ředitel školy

Ing. Petr Adamec

petr.adamec@skolahermanek.cz 

 


 

Vedení gymnázia, zástupce ředitele pro 2. stupeň, metodik školy

Mgr. Miroslava Adamcová

miroslava.adamcova@skolahermanek.cz

 

 

 

 

Zástupce ředitele pro ekonomiku

Ing. Olga Černá

olga.cerna@skolahermanek.cz

telefon: 606 416 930 

 


 

Zástupce ředitele pro administrativu 

Ing. Barbora Kubíčová

barbora.kubicova@skolahermanek.cz

telefon: 724 692 084

 


 

Naši vyučující 2023/2024

Pedagogický tým, jehož duch, ideály a tvořivá síla vytváří z gymnázia školu pro život. Kvalifikovaní učitelé, kteří se studenty tráví nejen čas ve škole, ale řada z nich je doprovází na školních a mimoškolních akcích, mezinárodních setkáních a workshopech, povzbuzují je v jejich úsilí ve studentských projektech, prožívají s nimi jejich úspěchy a občas i prohry.

Je samozřejmostí, že každý z nás se dál vzdělává, v pedagogice montessori, jazykových kurzech a svém oboru. Vytváříme ve škole prostředí, v němž se studenti učí rádi, kde jsme jejich partnery, nikoli soupeři. 


 

zástupkyně vedoucí pro 2. stupeň a gymnázium

učitelka českého jazyka a metody Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIO)

Mgr. Kateřina Machová 

katerina.machova@skolahermanek.cz

 


 

učitel českého jazyka a dějepisu

Mgr. Šimon Plašil

simon.plasil@skolahermanek.cz

 

 

učitelka českého jazyka

Mgr. Lindita Iljazi

lindita.iljazi@skolahermanek.cz 

 

 

učitelka matematiky, zeměpisu

Bc. Tereza Barthová 

tereza.barthova@skolahermanek.cz

 


 

učitelka přírodopisu, chemie a fyziky

Mgr. Jana Buďová

jana.budova@skolahermanek.cz

 

 

 

učitel zeměpisu

Vojtěch Leitgeb

vojtech.leitgeb@skolahermanek.cz

 

 

učitel anglického a ruského jazyka

Mgr. Taťána Iljašenková

tatana.iljasenkova@skolahermanek.cz 

 

 

 

učitelka španělského jazyka

Mgr. Lucie Jeřábková

lucie.jerabkova@skolahermanek.cz

 
 

 

 

 

učitel hudební výchovy a umění

Bc. Pavel Pernica

pavel.pernica@skolahermanek.cz

 


 

učitelka dramatické výchovy

Tereza Mátlová

tereza.matlova@skolahermanek.cz

  

 

 
Kalendář Teen - druhý stupeň a gymnázium
Kalendář 1. stupeň

Kontakt