Do Teen program šance pro žáky do 6. a 7. třídy

Zápisy do 6. a 7. třídy 

Forma studia na našem druhém stupni je přechodem mezi základní a střední školou či gymnáziem s vlivy druhého stupně Montessori. Velikou novinkou v Heřmánku je připravovaný 3. stupeň vzdělávání, a to čtyřleté gymnázium. Letos jsme obdrželi rozhodnutí MŠMT, ve kterém máme schváleno rozšíření školy Heřmánek o gymnázium. Na tomto projektu ještě usilovně pracujeme, abychom pro naše další absolventy základní školy měli připravenou možnost pokračovat ve studiu na gymnáziu. Již aktuální přijímací řízení bude tedy vedeno s výhledem přesahujícím 2. stupeň ZŠ. 

Jací žáci se hlásí na 2.stupeň školy Heřmánek Praha a které přijímáme?

a) Jsou úspěšní a motivovaní a rodiče i děti chtějí i nadále udržet motivaci ve školní práci i na 2. stupni základní školy a dalším studiu na gymnáziu a středních školách 

b) Jsou na základní škole ztracení, málo motivovaní, ale jedná se o žáky se zájmem o učení. Někdy i šikanovaní

c) Žáci s vyšší inteligencí, kteří jsou v běžném kolektivu trochu na okraji. 

b) Měli určité problémy s dyslexií či dysgrafií a na prvním stupni jim šlo učení obtížněji - tyto žáky můžeme podpořit prožitím jejich úspěchu (podmínkou je velká podpora rodiny a snaha žáka)

c) Jsou sociálně citliví, mají rádi společenství ostatních podobně naladěných spolužáků a nechtějí přijít o atmosféru 1. stupně

d) Preferují společnou práci s ostatními spolužáky místo soupeřivosti či potřebují klidnější společenství a vzájemné vztahy mezi spolužáky.

Výborně se u nás daří také nadaným žákům s individuálním vzdělávacím plánem, kteří jsou zároveň podporováni rodinou, a dětem se zájmem o přírodopis (výuku tvoří hodně praktických činností) a se zájmem o dějepis (jeden ze skvělých objevitelských předmětů).

O práci v současné 6. třídě jsme natočili několik videí, která jsou zveřejněna na tomto webu. Odkazy najdete níže na této stránce. Dny otevřených dveří jsme pořádali až do období karanténních opatření souvisejících s koronavirem. V současné době připravujeme online setkání O&O (otázky a odpovědi) pro rodiče a případně i potenciální žáky, kteří si po zhlédnutí videí budou mít zájem popovídat více o studiu na 2. stupni na naší škole. Termín tohoto setkání bude vždy přecházet před termínem přijímacích zkoušek, na které se zájemci mohou již teď přihlašovat.

Pokud se rozhodnete absolvovat přijímací řízení na naší škole, Vaše dítě bude skládat příjímací test z matematiky a českého jazyka a absolvuje orientační pohovor, který bude online a orientační test také online. Každý test bude ve zhruba 20 minutovém rozsahu.

Zájemci o studium, prosím, volejte 606 416 930 a nebo 724 692 084. Prosíme o vyplnění přihlášky
Elektronická přihláška | Heřmánek Praha, základní škola a gymnazium (edupage.org).

Žáky budoucí 6. třídy čeká zahajovací adaptační týden, který se koná druhý týden v září. Ovšem již v červnu proběhne schůzka rodičů a žáků, kde se seznámí se školními pravidly a metodou práce ve škole. To vše dle vývinu epidemického stavu koronaviru. 

O šestém ročníku úvahy o druhém stupni

Ředitel školy o šestém ročníku. 

Čím je naše škola? Vztahová pedagogika online

Vztahová škola online. V online systému se špatně tvoří naše obvyklé vztahy, které ve škole vládnou. Spíše by se dalo říci, že v online systému čerpáme z banky vztahů a dobrých zážitků a atmosféry, které jsme vytvořili ve škole předtím. Ale nejspíš byste byli překvapeni, jak dobře naše děti pracují a díky této atmosféře dělají i věci, které jsou náročné, spolehlivě. 

Seznamování se školou Heřmánek

Rodiče se seznamují s naší školou různě, nejčastěji o nás slyší a nebo si přečtou na síti. Pak rodiče přicházejí do školy, aby si ji prohlédli a promluvili si o svých přáních a o tom, co od školy očekávají.

Kalendář Teen
6. - 9. třída - Teen

Kalendář 1. stupeň

Kontakt