FacebookFacebook
EduPage

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2021/22

Pro zájemce o zápis do první třídy budou vypsány termíny seznámení se školou, předvstupní schůzky s rodiči a dítětem a termíny zápisů. V minulých letech se toto dělo od ledna do konce března. Pevně věříme, že situace ohledně koronaviru dovolí a budeme se moci setkávat osobně ve škole. Pokud ne, zorganizujeme pro Vás online setkání.

Kdo máte zájem, pošlete svůj kontakt na mail: barbora.kubicova@skolahermanek.cz . Dáme Vám vědět, jakmile termíny vypíšeme.

Těšíme se na Vás. 

Doufáme, že budeme moci zorganizovat několik typů předzápisových akcí:

Akce pro nezávazné seznámení a rozhodnutí  - leden 

Akce jsou určeny rodičům, kteří se o škole rozhodují. Jejich cíl je seznámit rodiče se školou. 

Typy akcí: Hodina pro děti samostatně a rodiče rozhovor s ředitelem školy.

                 Dny otevřeného vyučování: 15 minutový náhled do hodin 1. - 3. třídy, pozorování a následný rozhovor na základě pozorování a vlastního očekávání rodiče, seznamování s vizí a záměry školy.

                 Ukázková hodina pro rodiče a děti společně (aktivní práce společně rodiče s dítětem na předškolním programu, který je podobný běžnému školnímu programu).

Akce pro závazné zájemce - únor a březen 

Předvstupní rozhovor s vážnými zájemci - probíhá za účasti nejlépe obou rodičů a dítěte. Dítě pracuje se specialistou a rodiče si v rozhovoru s ředitelem školy či jeho zástupci ujasňují svoji vizi a vizi školy. 

Závazný zápis a podpis smlouvy  - duben 

Zápis do školy.  Probíhá dva dny ve stejnou dobu. Rodiče vyřizují administrativu, žáci mají své speciální zápisové aktivity. 

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Jak se můžete přihlásit? 

1. Pokud uvažujete o přestupu Vašeho dítěte - první možnost je telefonický rozhovor. Pokud zavoláte na telefon školy  +420 724 692 084 a zanecháte  vzkaz, že máte zájem o rozhovor  týkající se přestupu, zodpovědná osoba Vám zavolá a po telefonu Vám zodpoví Vaše otázky. Můžete také přímo kontaktovat  Ing. Černou - zástupkyni ředitele školy pověřenou přestupy a zápisy do ZŠ Heřmánek: zastupce.reditele@prorodinu.cztel. +420 606 416 930.

2. Pokud po telefonickém rozhovoru dojdete k přesvědčení, že přestup Vašeho dítěte je pro Vás i Vaše dítě možný, dobrý a že půjdete do změny, prosím vyplňte přihlášku, která se nachází níže na této stránce, a bude Vám nabídnut termín osobního rozhovoru a Vašemu dítěti 1 - 3 zkušební dny ve škole. Tyto zkušební dny jsou důležité. V těchto dnech probíhá zařazení Vašeho dítěte do života třídy a probíhá také pozorování toho, jak dítě ve škole pracuje a zapojuje se, probíhá pozorování prvních vztahů ve třídě a jako závěrečný výstup je hodnocení třídního učitele, učitelů a žáků (v případě opravdu nejmenších žáků se zde také jedná o pozorování). Cílem školy je přijmout do tříd žáky a celé rodiny, kteří budou ve škole spokojeni a jimž styl práce školy bude prospívat. Pochopitelně stejná pozorování probíhají i ze strany Vaší a budoucího žáka.  

3. Vstup a návštěva žáka ve škole je náročná i pro dítě, které je u nás na návštěvě, i pro naše běžné žáky. Proto prosíme o to, aby tato návštěva byla určena již pro velmi vážné zájemce, kteří jsou rozhodnutí k přestupu a jsou domluvení se svým dítětem o přestupu. 

Při odchodu ze zkušebního dne je velmi často naplánovaná schůzka s rodičem a jsme Vám k dispozici pro všechny Vaše otázky. 

4. Pokud je přestup do školy potvrzen ze strany školy, následuje podpis smlouvy mezi rodičem a školou, platba školného a informace rodičů o provozu školy, komunikaci školy, školním řádu. (Informace probíhají v měsíci červnu pro všechny žáky nastupující v září a nebo individuálně). 

5. Do školy nastupují žáci od počátku nového školního roku, ale také je možné a běžné, že žáci přestupují i během školního roku. 

 

Jaké jsou časté důvody přestupu na naši základní školu:

1. Rodičům a dětem se líbí práce školy a nestačili nás zaregistrovat při výběru základní školy. 

2. Při výběru základní školy se ukázalo, že představy rodiče a žáka nesplňují to, co od školy očekávali (nedostatek vztahů, nedostatek úrovně v komunikaci či cokoliv dalšího).

3. Rodičům a žákům nevyhovuje známkování a volí raději slovní hodnocení.

4. Žáci a rodiče se stěhují.

5. Cosi na naší škole je lákavé - dobrá úroveň anglického jazyka, dobrá uroveň komunikace, individuální a vztahový přístup, trpělivost s dyslektiky, podporující pohled na nadané děti, zaměření na přírodu, prvky Montessori, dramatická či etická výchova, komunikace školy s rodiči či cokoliv dalšího... například i to, že škola začíná v 9 hodin :-)

{form7} 

 

 

 


Kalendář akcí
Celý výpis akcí