Zpráva pro rodiče - distanční online výuka

Rodiče našich žáků, současných i těch, kteří jsou ve škole prvně, najdou všechny informace ve zprávách na svém osobním účtu https://hermanek.edupage.org/

Zpráva pro rodiče - distanční online výuka

19. 10. zahájila škola Heřmánek distanční online výuku ve všech třídách. Byl stanoven nový rozvrh hodin, kterým se škola řídí - na Edupage. Žáci se přihlašují na výuku skrze školní mailové účty a používají Google Kalendář a Google Meet připojení a Google učebny. Ve vyučování používáme také učebnice a online výukové materiály Taktik, Umíme to a další materiály. 

Vedení školy stanovilo tyto priority distanční výuky. 

Priority distanční výuky.
1. Za každou cenu neukládat dětem úkoly pro děti a pro rodiče, tedy neućit zadáváním úkolů,  nezadávat úkoly pro rodiče a děti, ale využívat hodiny k vyučování 
2. Vytvořit stabilní vyučování, které se bude podobat běžné škole a žáci se opravdu budou učit (ne jen dělat úkoly). Budou probírat nové věci, zajímat se o svět atd. Velký důraz na český jazyk, matematiku a anglický jazyk u dětí od 4. třídy
3. Rozdělit tým dětí do skupin, kde jsou schopné se opravdu něco naučit - ve většině tříd je taková skupina zhruba 6 dětí
4. Přemýšlet o tom, jak pomoci co nejvíce 1. třídě a  9. třídě a také o přípravě na přijímací zkoušky
5. Být s dětmi a naplňovat prioritu školy - tedy prioritu o vztazích mezi žáky navzájem a žáky a učiteli. Vytvořit ve vyšších ročnících i prostor pro online přátelství žáků - myslíme na nové žáky ve škole...
6. Ve třídě od třetího ročníku co nejvíce dbát na samostatnost žáků.
7. Rozvíjet čtenářské dovednosti, komunikační dovednosti (zachována dramatická výchova). Motivace ke sportu a etická výchova zachovány
8. Asistenti jako pomocní učitelé pracují s malými skupinkami, diktují diktáty, pomáhají s Umíme online - nenecháme v tom děti samotné
9. Zachována individuální podpora asistentů ve speciálních hodinách s výchovným poradcem či v individuální přípravě - nejvíce v českém jazyce - pro dyslektiky, dysgrafiky, děti v těžké situaci či cizince
Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka