Základní škola

Pro rodiče - seznamte se Heřmánkem

Informace pro rodiče, kteří zvažují přihlášení svých dětí do Heřmánek Praha - soubor informací.

Pro rodiče v Heřmánku

Informace - formuláře

Přestupy

Možnost přestupu

Škola umožňuje možnost přestupu žáků z jiných základních škol v případě, že máme ve třídě volné místo, či v případě, že se místo uvolňuje. 

Doporučení rodičů

Nabízíme Vám odpověď několika rodičů žáků naší školy na otázku "Jak se liší ZŠ Heřmánek?"
Zde jsou odpovědi, které jsme dostali svolení zveřejnit.

Heřmánek online

Zde najdete odkazy na veškeré weby, se kterými pracujeme.

Cesta do 1. třídy naší školy je otevřena...

Otevíráme vzájemné výběrové řízení žáků a rodičů a naší školy do 1. třídy. Hledáme rodiče se zájmem o školu a o vzdělání svých dětí.  Hledáme děti, které budeme rádi vést a provádět na jejich cestě za vzděláním a zráním. A zdali hledáte Vy nás,  můžete prověřit v lednu na akcích, která škola pro rodiče a děti pořádá. 

Další informace najdete zde v článku. 

Seznamování se školou Heřmánek

Rodiče se seznamují s naší školou různě, nejčastěji o nás slyší a nebo si přečtou na síti. Pak rodiče přicházejí do školy, aby si ji prohlédli a promluvili si o svých přáních a o tom, co od školy očekávají.

Slovní hodnocení do deváté třídy

Vnitřní motivace je největší motor, kterým může být každý  z nás vybaven. Může vědět proč a k vnitřnímu proč se přidává jiná energie, než k plnění vnějších důvodů. 

Jsme přesvědčeni, že bez rodičovské podpory, práce celé naší školy, pravidelného setkávání mezi rodiči, žáky a učiteli, by slovní hodnocení a vnitřní motivace nefungovaly tak úspěšně, jak nyní na naší škole funguje. 

Čím je naše škola? Vztahová pedagogika

Pedagogiku, kterou uplaťńujeme v naší škole pro všechny věkové kategorie dětí, označujeme jako vztahovou pedagogiku. Vztahová pedagogika v našem pojetí respektuje vývojové potřeby jednotlivých fází vývoje dětí a dospívajících a dává jim v učení pevně určený rámec, kterým jsou příchody a odchody ze školy, hranice prostoru školy, a nabízí vztah mezi učitelem a žákem v procesu učení dle potřeb a možností obou s podporou rodičů. Naše škola je rozdělena na věkově srovnatelné skupiny tříd dětí, tak abychom se co nejvíce soustředili na vztahovou pedagogiku.

Učitel se v našem konceptu pedagogiky neztrácí  jako osoba, která nemá v našem vztahu prostor, ale je potřebný jako zralá a dospělá osobnost, která pomáhá dítěti zvládnout jednotlivé vývojové úkoly a nejen uspokojuje jeho potřeby, ale nabízí mu i cesty ke zrání či zvládnutí jednotlivých vývojových fází zrání.

Je tedy v učení přítomen jako někdo důvěryhodný, kdo pomocí důvěry a vztahu může pomoci žákovi, ale také je zde přítomen jako osoba, která nejen dítěti nabízí příjemné chvíle ve škole, ale také je s ním a pomáhá mu zvládnout nové výzvy a těžší vývojové způsoby a přináší možnosti a metody, na které by dítě samo nepřišlo.

Základní dokumenty školy

Zde se můžete seznámit se školním řádem a dalšími dokumenty.

On line návštěvy naší školy

Je možná navštívit naši školu osobně na Dnech otevřených dveří, kde se můžete přihlásit viz Zápisy do 1. třídy, tyto návštěva probíhají od října do března. Ovšem je možné naši školu a její atmosféru poznat i z on line záznamů, které jsou autentické. 

Nový školní blog

Nový školní blog je  v provozu. Na blogu uveřejňují svoje blogy učitelé, ale i žáci. Každý učitel a žák má možnost na blogu zveřejnit svoje školní i mimoškolní tvůrčí psaní. 

Skupina
 
 
Blog

Zápisy do 6. třídy


 

Kalendář
Celý výpis akcí