Vítejte

Přestupy do tříd 2. stupně

volná místa - škola může přijmout  4 žáky  do 6. třídy, o 4 žáky do 7. třídy a je možné, že se uvolní 1 místo v 8. třídě

Kombinované vzdělávání vítejte

Někdy doma, někdy ve škole. Heřmánek je v experimentu. 

Buď úplně doma, nebo úplně ve škole. Z událostí posledních měsíců se zdá, že české školství je nastaveno v podstatě jen na tyto dva módy. Stejně to ještě nedávno vypadalo i v mnoha firmách a nyní se mluví o tom, že částečný home office bude novou normou i po covidu. Ministerstvo školství plánuje, že podobný režim by do budoucna mohly zavést i školy. Pilotní projekt kombinovaného vzdělávání startuje v únoru. 

 

 

Kombinované vzdělávání týden ve škole - 3 týdny online doma

Heřmánek otevírá dvě varianty kombinovaného vzdělávání 

A. varianta -  pro současné žáky na druhém stupni  ZŠ -  dobrovolně - 1 - 2 dny vyučování online doma (ostatní žáci stejné vyučování online ve škole). 

B. varianta -  pro nové žáky  - 1 týden za měsíc ve škole či se školou a 3 týdeny online vyučování s učitelem dle rozvrhu - pro žáky domácího vzdělávání je nutný přestup na kombinované vzdělávání 

Zpráva pro rodiče - distanční online výuka

Rodiče našich žáků, současných i těch, kteří jsou ve škole prvně, najdou všechny informace ve zprávách na svém osobním účtu https://hermanek.edupage.org/

Systém individualizace výuky a kombinace práce malých vrstevnických a nevrstevnických skupin Heřmánek Praha, základní škola Autor: Mgr. Miroslava Adamcová

Případová studie zpracovaná pro MŠMT metodikem školy a zástupkyní ředitele Mgr. Miroslavou Adamcovou v rámci projektu Malých škol.

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka