FacebookFacebook
EduPage

Domácí vzdělávání

Spolupracujeme s rodiči, kteří vyučují domácí vzdělávání od 1. do 9. třídy. Pozitivně hodnotíme situaci, kdy je vzdělavatel sebevědomým a zodpovědným člověkem. Zajímají nás vize a strategie rodičů. Podporujeme komunity domácích vzdělavatelů či komunitní školy učitelů, se kterými se známe a kterým jako učitelům důvěřujeme.

Spolupráce rodičů a školy Heřmánek:

Rodič pracuje se žákem doma a škole dokládá výstupy ze společné práce. 

Rodič může požádat o metodickou podporu, o radu ohledně volby učebnic nebo online trénovacích programů. 

Rodič přichází se svým dítětem na přezkoušení, které probíhá jednou za pololetí v první polovině ledna a v první polovině června. 

Rodič si osobně vyzvedne vysvědčení v kanceláři školy. 

Pokud máte zájem být naší školou regisrováni, prosím, vyplňte přihlášku na odkaze pro 1, stupeň nebo pro 2. stupeň na této stránce. Také nás můžete kontaktovat telefonicky či mailem - viz kontakty. 

S formálními otázkami Vám poradí paní Jeřábková v kanceláři školy či paní zástupkyně ředitele Olga Černá.

Co nabízíme domácím vzdělavatelům? 

1. Dobrou a spolehlivou administraci dle zákona.

2. Kvalitní metodickou podporu od začátku až do konce podle přání a potřeb vzdělavatele.

3. Přezkoušení v řádných termínech a snadné přihlášení skrze přihlašovací systém.

4. Škola vznikla na základě domácího vzdělávání, a tak i v současnosti může nabídnout domácím vzdělavatelům dobré zázemí.

5. Pro žáky 8. a 9. ročníku možnost volby druhého cizího jazyka.

6. Racionální a sebevědomou spolupráci se školou, která je schopna ocenit pedagogické nadání rodičů vzdělavatelů a také případně využít jejich potenciál.

7. Online výuku některých předmětů pro žáky druhého stupně (např. matematika, přírodopis, chemie, fyzika, španělský a francouzský jazyk). Přihlášení žáka je na zvážení domácího vzdělavatele. 

Zájemci o registraci domácího vzdělávání (individuální vzdělávání) či  o registraci studia v zahraničí, prosím, přihlaste se níže.  Přihláška je již připravena pro školní rok 2023/2024. V přihlášce zaškrtněte kolonku "IDV - ANO" a ještě nám prosím napište do poznámky zcela dole v přihlášce "IDV" (je to nutné pro správné zařazení přihlášeného).

Přihláška pro žáky 1. stupně Elektronická přihláška | Heřmánek Praha, základní škola a gymnazium (edupage.org)

Přihláška pro žáky 2. stupně.Elektronická přihláška | Heřmánek Praha, základní škola a gymnazium (edupage.org)

 

Filozofie domácího vzdělávání Heřmánek Praha

Respektujeme domácího vzdělavatele a pomáháme mu při domácím vzdělávání nést vlastní zodpovědnost. Neochraňujeme domácí vzdělavatele před realitou světa, ale nabízíme opravdovou zodpovědnost pro rodiče a možnost vytvoření zodpovědnosti a sociálního cítění pro žáky. 

Zároveň považujeme domácí vzdělavatele za svoje kolegy a partnery a jsme často a rádi inspirováni jejich pedagogickým umem a tvořivostí a vítáme, pokud jsou ochotni se o své nápady podělit i s ostatními našimi domácími vzdělavateli, třeba s takovými, kteří zatím tolik zkušeností nemají. 

 

Jak probíhá přezkoušení? 

Žáci domácího vzdělávání jsou přezkušováni jednou za pololetí, tedy dvakrát za školní rok. Termíny pro první pololetí jsou v lednu a pro druhé pololetí v červnu. Termíny si rodiče registrují přes odkaz, který jim zašle mailem jejich přezkušující učitel. 

Rodiče za každého žáka průběžně vkládají texty, fotografie a materiály dokládající výuku na školní Moodle Heřmánek. V něm jsou pro každé pololetí připravené sekce pro každý předmět, kam rodiče vkládají konkrétní materiály či vypracované prezentace. Také je zde připravený úkol z informačních technologií, který žáci stáhnou, vypracují a uloží. Adresa školního Moodle Heřmánku je zde: https://skolahermanek-moodle.cz

Žáci z domácího vzdělávání jsou v první a druhé třídě přezkušováni z českého jazyka a matematiky přímo na místě. Žáci od 3. třídy v průběhu školního roku vyplňují SCIO testy z českého jazyka a matematiky, které tuto zkoušku nahrazují. Při přezkoušení probíhá kolokvium nad těmito testy. Adresa pro SCIO je tato: www.sciodat.cz

Samotné přezkoušení na místě probíhá jednak z cizích jazyků, což je angličtina pro všechny ročníky a od 8. třídy také druhý cizí jazyk, jednak z objevitelských předmětů. K přezkoušení z objevitelských předmětů (jako je pro první stupeň prvověda a pro druhý stupeň dějepis, přírodopis, zeměpis, fyzika a chemie) si žáci přinesou zpracované portfolio.  Během přezkoušení pak představují své hotové práce, prezentace či výrobky. 

Z výchov jako je tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní výchova a dramatická výchova neprobíhá přezkoušení, žáci dokládají své aktivity do systému Moodle Heřmánek a na místě probíhá pouze kolokvium nad těmito aktivitami.

Podmínky individuálního vzdělávání stanoví

Podmínky individuálního vzdělávání stanoví školský zákon § 41 Individuální vzdělávání

Domácí - individuální vzdělávání - historie a současnost

Historie

Domácí vzdělávání vychází z nejpřirozenější výuky v rámci rodinné komunity. Domácí vzdělávání bylo již v současnoti běžné na celém světě (například Japonsko, USA, Velká Británie atp.).

Online výuka pro žáky IDV a žáky v zahraničí

Od loňského školního roku nabízíme žákům registrovaným v Heřmánek Praha kurzy, které jsou motivační pro výuku. Učitelé jsou průvodci v domácím vzdělávání pro 1. a 2. stupeň. Přihlášky najdete na odkazech v  následujícím textu. 


Kalendář akcí
Celý výpis akcí