FacebookFacebook
EduPage

Projekt DĚTI ZEMĚ

Projekt DĚTI ZEMĚ

V tomto školním roce jsme začali s aktivitami v rámci projektu Děti Země. Tento projekt je pro děti na druhém stupni TEEN. V tomto senzitivním období je pro žáky důležitá lidská důstojnost, sociální interakce, dospívající se zajímají o dění kolem sebe. Potřebují hodně času a inspiraci, aby se o těchto věcech mohli bavit. Vyučování ustupuje do pozadí, aby měli více času na filozofování. Každý v tomto věku se chce vyjádřit, ale ztratí motivaci, pokud to my dospělí budeme hodnotit. Nesmíme zranit jejich důstojnost. To co dělají je velmi hodnotné. Měli bychom dávat najevo, že jsou důležití, že je bereme vážně se všemi nedokonalostmi, že je bereme takový, jací jsou. Pokud to zvládneme, objeví se zase velká vůle učit se.

Do puberty jsou děti velmi silné, v pubertě vše zapomenou. Můžeme jim říci, že máme geniální mozek a ten máte i vy – všechno co jste se naučili, máte teď zavřené v archivu a ten archiv se zase otevře.

Přibývá dětí, které nemají vnitřní pohon, ale myslí si, že se stane vše samo. Přibývá dětí, které se neumí rozhodnout sami za sebe, musíme jim říci, teď a tady to uděláš. Nesmíme nechat děti jen sami sobě.

V projektech, které probíhají mimo školu se děti učí samostatnosti, rozvíjejí sociální dovednosti, učí se spolupráci a zodpovědnosti.

 

Projekt Komunitní kurník

V tomto projektu se střídají žáci od 6. do 8. třídy. Žáci 9. třídy se připojí po absolvování přijímacích zkoušek.

Pravidelně se starají o šedesát slepic. Děti to velmi baví, mají velkou zodpovědnost za živé tvory. Velmi dobře spolu spolupracují a mají radost z odvedené práce. Při společné práci se uvolní a v práci vidí smysl.

 

Projekt Vaření

V tomto velmi odvážném projektu získávají velmi mnoho kompetencí.

Vaří vždy tři žáci pod dohledem asistenta. Vaření začíná plánováním. Děti vaří 45 obědů.

Nejdříve si zjistí rozpočet, diety žáků. Vaří se podle pravidel zdravé výživy, jídelníček musí být vyvážený. Žáci si vytváří plán a pracovní postupy. Po konzultaci s asistentem si sami zajistí a nakoupí potraviny a začnou vařit. Počáteční obavy vystřídá velká radost z dobře vykonané práce. Děti dobře spolupracují, jsou zodpovědné. Na celou komunitu má tento projekt velký význam. Dětem stoupá sebevědomí, učí se týmové spolupráci a vykročí z komfortní zóny. Vidí výsledky své práce a opět si připadají užiteční.

 

Projekt Řepora

Navázali jsme spolupráci se skanzenem Řepora. Pravidelně se zde střídají žáci z druhého stupně. Pracují na obnově skanzenu. Manuální práce jim pomáhá uvolňovat napětí, soustředí se na přítomný čas a opět musí spolu spolupracovat. Správci skanzenu velice ocenili velkou práci našich žáků, velice se jim líbilo s jakým nasazením pracovali. Postupně se budou učit i zapomenutá řemesla. Mohou vařit na otevřeném ohni, pracovat se dřevem, zakládat záhony, kultivovat okolí skanzenu.

 

Komunitní záhony

V komunitním centru Prales jsme založili vyvýšené záhony, kde budeme pěstovat zeleninu a bylinky pro naše vaření. Žáci opět velmi spolupracovali a zvládli vše skvěle. 

 
 
Kalendář akcí
Celý výpis akcí