FacebookFacebook

Domácí vzdělávání 2020 oficiálně individuální vzdělávání a registrace žáků žijících v zahraničí

Domácí vzdělávání 2020 oficiálně individuální vzdělávání a registrace žáků žijících v zahraničí

 
Včera 19. 6. 2020 proběhlo poslední přezkoušení domácích školáků v tomto školním roce , čímž jsou všichni domškoláci přezkoušení.. Sláva. Přezkoušení probíhalo online přes systém Whereby, přičemž nedošlo nikdy k žádnému vážnému problému, který by přezkoušení přímo znemožnil - Whereby lze spustit i na mobilu, tudíž rodiče jsou s ním spokojeni a umí s ním pracovat. Pouze jedna žákyně byla na vlastní žádost rodiče přezkoušena ve škole Škola zvažuje, zda neumožnit online přezkoušení i do budoucna jako variantu, zvlášť pro nemocné žáky či jako možnost - jednou ve škole jednou on line.
Přezkoušení probíhá tak, že rodiče a žáci mají zpracované doma Sciotesty z českého jazyka a matematiky, dále zasílají škole vlastní hodnocení výchov a ve škole probíhá předkládají pouze porfolio z prvovědy či z dějepisu, zeměpisu a přírodopisu (velmi často ebooky). Pokud mluvíme o přezkoušení fakticky se jedná pouze o jazyk.
Celkově bylo tímto způsobem přezkoušeno na naší škole 44 žáků, z toho 34 mnou, dále 10 žáků z nejmladších ročníků přezkoušela Katka Machová, za což ji děkujeme. Dále se na přezkoušení podílely Kateřina a Bhawna , které žáky přezkušovaly z jazyků, za což jim také děkujeme. Škola administruje velkou skupinu žáků na 2. stupni.
Většinu rodičů a žáků komunikuje s Šimonem Plašilem, který je laskaví člověk, skvělý učitel českého jazyka a dějepisu a IT. Při konzultacích s rodiči jim radí a orientuje je ve výuce českého jazyka, doporučuje jim on line aktivity a setkání s ním je pro rodiče a žáky velkým přínosem.
 
 
Kalendář Teen - druhý stupeň a gymnázium
Kalendář 1. stupeň

Kontakt