FacebookFacebook
EduPage

Přestupy

Možnost přestupu

Škola umožňuje možnost přestupu žáků z jiných základních škol v případě, že máme ve třídě volné místo, či v případě, že se místo uvolňuje. 

Přestupy

Jak se můžete přihlásit? 

1. Pokud uvažujete o přestupu Vašeho dítěte - první možnost je telefonický rozhovor. Pokud zavoláte na telefon školy  +420 724 692 084 a zanecháte  vzkaz, že máte zájem o rozhovor  týkající se přestupu, zodpovědná osoba Vám zavolá a po telefonu Vám zodpoví Vaše otázky. Můžete také přímo kontaktovat  Ing. Černou - zástupkyni ředitele školy pověřenou přestupy a zápisy do ZŠ. Heřmánek zastupce.reditele@prorodinu.cztel. +420 606 416 930.

2. Pokud po telefonickém rozhovoru dojdete k přesvědčení, že přestup Vašeho dítěte je pro Vás i Vaše dítě možný, dobrý a že půjdete do změny, prosím vyplňte přihlášku, která se nachází níže na této stránce, a bude Vám nabídnut termín osobního rozhovoru a Vašemu dítěti 1 - 3 zkušební dny ve škole. Tyto zkušební dny jsou důležité. V těchto dnech probíhá zařazení Vašeho dítěte do života třídy a probíhá také pozorování toho, jak dítě ve škole pracuje a zapojuje se, probíhá pozorování prvních vztahů ve třídě a jako závěrečný výstup je hodnocení třídního učitele, učitelů a žáků (v případě opravdu nejmenších žáků se zde také jedná o pozorování). Cílem školy je přijmout do tříd žáky a celé rodiny, kteří budou ve škole spokojení a jimž styl práce školy bude prospívat. Pochopitelně stejná pozorování probíhají i ze strany Vaší a budoucího žáka.  

3. Vstup a návštěva žáka ve škole je náročná i pro dítě, které je u nás na návštěvě, i pro naše běžné žáky. Proto prosíme o to, aby tato návštěva byla určena již pro velmi vážné zájemce, kteří jsou rozhodnutí k přestupu a jsou domluvení se svým dítětem o přestupu. 

Při odchodu ze zkušebního dne je velmi často naplánovaná schůzka s rodičem a jsme Vám k dispozici pro všechny Vaše otázky. 

4. Pokud je přestup do školy potvrzen ze strany školy, následuje podpis smlouvy mezi rodičem a školou, platba školného a informace rodičů o provozu školy, komunikaci školy, školním řádu. (Informace probíhají v měsíci červnu pro všechny žáky nastupující v září a nebo individuálně). 

5. Do školy nastupují žáci od počátku nového školního roku, ale také je možné a běžné, že žáci přestupují i během školního roku. 

 

Jaké jsou časté důvody přestupu na naši základní školu:

1. Rodičům a dětem se líbí práce školy a nestačili nás zaregistrovat při výběru základní školy. 

2. Při výběru základní školy se ukázalo, že představy rodiče a žáka nesplňují to, co od školy očekáváli (nedostatek vztahů, nedostatek úrovně v komunikaci či cokoliv dalšího).

3. Rodičům a žákům nevyhovuje známkování a volí raději slovní hodnocení. Anebo jsou žáci jiným způsobem demotivováni ve své stávající škole.

4. Žáci a rodiče se stěhují.

5. V naší škole se dobře daří nadaným žákům či žákům cizincům, žákům s dyslexií či dysgrafií. 

6. Cosi na naší škole je lákavé - dobrá úroveň anglického jazyka, dobrá uroveň komunikace, individuální a vztahový přístup, trpělivost s dyslektiky, podporující pohled na nadané děti, zaměření na přírodu, prvky Montessori, dramatická či etická výchova, komunikace školy s rodiči či cokoliv dalšího... například i to, že škola začíná v 9 hodin :-)

 

{form7} 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí