FacebookFacebook
EduPage

Jak vypadá přezkoušení na naší škole

Jak vypadá přezkoušení na naší škole

Jak vypadá přezkoušení na naší škole?

1. a 2. třída  

V českém jazyce a matematice 1. a  2. třídy předkládají rodiče a děti portfolium - tedy soubor prací z českého jazyka, z matematiky, z prvovědy při přezkoušení. Zároveň rodiče mají přístup k systému Moodle a vkládají do systému práce z výtvarné výchovy (portolio fotografií prací), zdokumentované práce z hudební výchovy, pracovní výchovy, tělesné výchovy a dramatické výchovy. Při přezkoušení předkládají tedy děti a rodiče poktfolio aktivit z matematiky, českého jazyka a prvovědy. A probíhá také přezkoušení se znalostí anglického jazyka. 

3.- 5. třída 

Od 3. třídy žáci vyplňují Scio testy z českého jazyka a matematiky -  během celého školního roku doma a ve škole zhodnotíme s rodiči jejich výsledky. 

V anglickém jazyce, v německém jazyce (od 8. třídy) probíhá zkoušení na místě školy. V informatice se mohou rodiče rozhodnout, zda vypracují zadaný úkol doma, či zda budou chtít přezkoušení na místě. 

Pro objevitelské předměty (prvovědu, dějepis, zeměpis, přirodpis a fyziko-chemii) rodiče s žáky předloží portfolio z předmětů a zkoušení probíhá na místě. Je možné předložit jednotlivě za předmět či integrované za předměty. 

V uměleckých předmětech, tělesné výchově a pracovní výchově předkádají rodiče jednoduchý doklad aktivit, ve výtvarné a pracovní výchově i fotografie výrobků pomocí fotografického portfolie vloženého do systému Moodle. 

Portfolio s fotografiemi, vypracovaný úkol z IT a texty k jednotlivým předmětům rodiče s žáky vkládají do školního systému Moodle na adrese: www.skolahermanek-moodle.cz

 

Přezkoušení probíhá vždy v lednu a vždy v červnu. Termíny vypisuje škola a rodiče se přihlašují pomocí Supersaas. Odkaz pro rezervaci termínů zde: https://www.supersaas.cz/schedule/zshermanek/Domácí_škola_Heřmánek

Všichni rodiče, kteří potřebují metodickou pomoc mohou školu osolovit a vyžádat si komunikaci během školního roku kdykoliv. 

 

 

 

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí