FacebookFacebook
EduPage

NOVINKA -online kurzy domácího vzdělávání pro 2. stupeň

Škola Heřmánek Praha nabízí rodičům domácích školáků výjimečný program podpory domácího vzdělávání se zaměřením na 2. stupeň. Začínáme od října.

NOVINKA -online kurzy domácího vzdělávání pro 2. stupeň

Připravili jsme online podporu výuky matematiky a fyziky pro 6. až 9. ročník, chemie pro 8. až 9. ročník a dvou cizích jazyků (španělštiny a francouzštiny) jako 2. cizího jazyku pro 8. až 9. ročník. Pro deváťáky máme v nabídce i online přípravu na přijímačky na střední školu. Pro všechny zájemce bez ohledu na ročník pak nabízíme online biblickou výchovu a výborné křesťanské výukové materiály pro výuku anglického jazyku a zeměpisu v angličtině (ACE program od Christian Education Europe).

V rámci nabízené online podpory se budou žáci v menších skupinkách (5 až 8 žáků) jednou týdně setkávat na online výuce (50 min setkání), ve které se proberou klíčová témata daného předmětu, spolu s učitelkou si naplánují individuální domácí přípravu a procvičování probraného učiva. Žáci budou mít prostor řešit i své dotazy ohledně toho, co by potřebovali vysvětlit. Podle množství zájemců vytvoříme pro každý ročník jednu nebo více skupin pro matematiku, fyziku a chemii, žáky rozdělíme do skupin na základě vstupního testu, aby měli možnost pracovat na úkolech odpovídajícím jejich úrovni.

Online program podpory individuální výuky vede Ing. Olga Černá, zkušená pedagožka ZŠ Heřmánek Praha se zaměřením na matematiku a přírodní vědy a 11 letou praxi na základní škole. Vyučující dalších předmětů jako jsou příprava na přijímačky z českého jazyku, španělský jazyk či biblická výuka jsou také výteční pedagogové naší školy.

Program je zatím pilotním projektem a časem bude rozšířen o další předměty. Vznik programu podnítil zvýšený zájem o individuální výuku, který jsme v uplynulém školním roce zaregistrovali. Vycházíme tak vstříc rodičům a žákům 2. stupně bez ohledu na to, jestli jsou žáci naší školy nebo jsou registrovaní na jiné škole. Program jsme založili na naší zkušenosti s úspěšným zvládnutím online výuky v době, kdy byly školy zavřené z důvodu epidemie.

Výhody našeho programu podpory domácího vzdělávání, které popisují námi oslovení rodiče domškoláků jsou hlavně tyto:

  • Systematické probírání učiva vycházejícího ze ŠVP Heřmánek, který je v souladu s RVP
  • Rozplánování domácí práce, kterou by žáci měli již zvládnout celkem samostatně
  • Kontakt s žáky stejného ročníku v rámci předmětu, který umožní i skupinovou práci a vzájemnou diskuzi
  • Vstupní test, který zjistí aktuální úroveň žáka a podle toho bude zařazen do skupiny
  • Žádné dohánění, nestíhání či příprava portfolia na poslední chvíli
  • Přátelský přístup a zároveň kvalitní odbornost našich učitelů
  • Pravidelný kontakt s učitelem, který motivuje žáky k práci v rámci předmětu

A určitě další individuální výhody pro Vaši individuální domácí situaci Vás a Vašeho domškoláka či domškolačky :-)

Nabízený program je cenově zvýhodněný pro domácí školáky, kteří jsou registrovaní na naší základní škole, a hodina vyučování vychází na 75 Kč. Program nabízíme také žákům registrovaným na jiných školách a pro tyto žáky jsou nastavené ceny běžné a obdobné těm, které se vyskytují v rámci různých doučovacích serverů či inidivuálních doučovatelů.

Pokud máte otázky, které byste měli před přihlášením rádi zodpovězené, obraťte se mailem nebo telefonem na vedoucí Ing. Olgu Černou (606 416 930 nebo olga.cerna@skolahermanek.cz).

K programu se můžete přihlásit přímo z této webové stránky vyplněním této přihlášky:

Kalendář akcí
Celý výpis akcí