Heřmánek online

Informace o vyučování a příprava hodnocení vzdělávání v 2. pololetí 2019/20

Vyučování online, motivace k samostudiu, vlastní domácí vyučování TV, PV a VV

Heřmánek online


V současné situaci běží dobře 1. trojročí (1. - 3. třída), tento týden jsme upravovali rozvrh druhému trojročí (4. - 6. třída) a vyjasňovali si situaci školní práce s 8. a 9. třídou.
Naším cílem je naučit Vaše děti, to co bychom je běžně naučili ve škole a to probíhá dobře v předmětech ČJ, M, AJ, bez samostudia. A také NJ v 8. a 9.
Objevitelské předměty vedeme také online, ale předpokládáme v nich více samoobjevitelských aktivit v prvovědě, F,Ch, D, Z, Př, ale to může být jen k užitku. A to, že se žáci stanou ještě více samostatnějšími a objevitelskými bude jen dobře.
V 1. - 6. třídě ještě také učíme HV a v 6. třídě DV (hrajeme divadlo). Pan ředitel dětem nabídce lekce EV, až se škola přetaví na nový systém.
Prosíme sledujte:
https://www.supersaas.com/schedule/zshermanek/ - nově se zde na rozvrhu děti nepřihlašují, ale tento systém slouží jako rozvrh a každý týden může dojít u žáků 2. a 3. trojročí k úpravám.


Předměty jako je tělesná výchova, pracovní výchova a výtvarná výchova a umění probíhají doma bez nás, vlastním a přirozeným způsobem. Na konci školního roku to bude stejné jako u domácího vzdělávání. Budete nám předkládat porfolio z těchto předmětů a sami pak napíšete návrh slovního hodnocení.
Obsahem porfolia z výtvarné výchovy by měly být výtvarné práce, fotografie, grafické práce, ale fotky z přírodních aktivit dětí nějak spojených s výtvarnou aktivitou.
Obsahem porfolia z pracovní výchovy by měly být výrobky a nebo jejich fotky - vaření,pečení, domácí práce, štípání dřeva, práce na zahradě, lesní příbytky, lego, Kapla, cokoliv.
Obsahem porfolia z tělesné výchovy by měly být fotky domácího cvičení, procházek, také také třeba již zmíněné šťípání dříví, lezení po stromech a běh - pokud to je možné.
Obsahem porfolia z Umění (platí pro 8. a 9. třídu) jsou výtvarné aktivity a nebo aktivity grafické a nebo účast na hodinách HV on line - kontaktujte Pavla Pernicu pavel.pernica@skolahermanek.cz

Takový přístup nám umožní zajistit Vašim dětem postup do dalšího ročníku a také zajistit to, aby uměly všechno, co by umět měly.
Ať již se potvrdí předpověď ministra zdravotnictví a nebo bude doba kratší - je tento systém nastaven.

 

Kalendář
Pro rodiče a přátele
Žáci a učitelé
Les ve škole
Oficiální stránka