FacebookFacebook

Sport v Heřmánku

Sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy jsou V ZŠ Heřmánek zajištěny tak, aby dětem bylo poskytnuto komplexní vyžití.

Sport v Heřmánku

Sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy jsou V ZŠ Heřmánek zajištěny tak, aby dětem bylo poskytnuto komplexní vyžití. To znamená, že hodiny jsou rozděleny na více stanovišť, kde se dětem dostane možnost účastnit se atletické a kondiční průpravy. Zde jsou zařazeny obecná atletická cvičení na rozvoj rychlosti, síly, obratnosti, flexibility a dále zdravotní tělesná cvičení pro správné držení těla. Dalším blokem je pravidelná gymnastická průprava, kterou je dobré zařazovat v přiměřeném množství od raného věku. Našim cílem je, aby děti bezpečně zvládly základní cviky jako je kotoul či klik a mohli se pravidelným tréninkem při zájmu dopracovat například k přemetu. Třetím blokem jsou hry a kolektivní sporty, kde se děti základně seznámí s pravidly a technikou nejrůznějších her a učí sportovnímu chování a spolupráci. Děti se během hodiny prostřídají na těchto stanovištích. Na každém stanovišti je učitel, který je specialista na konkrétní pohybovou aktivitu.  Na konci školního roku pořádáme pro děti školní olympiádu.

V průběhu měsíce ledna a března probíhalo školní bruslení, žáci školy bruslí pravidelně. Tento rok bylo díky Praze 8 umožňeno bruslení v areálu nedalekého koupaliště Ládví. Většina žáků zvládne za několik týdnů výrazně zlepšit techniku bruslení  a doufáme, že je to i baví. 

Školní plavecký výcvik probíhá vždy v jarních a měsících školního roku. Plavou třídy od 1. do 4. a někdy na vlastní volbu žáků i vyšší třídy. Plavecký výcvik probíhá v bazénu Hotelu Duo (metro Střížkov) a tak velmi výhodně blízko. Bazén je 20 metrový a neuvěřitelně teplý. Stejně tak je zajištěna výuka plavání plaveckou školou Maternity, která má k žákům laskavý a vstřícný přístup.

Každý rok na škole v přírodě se věnujeme turictickým dovednostem a horským výletům. Často volíme místa na hřebenech hor, jako cíl. Škola v přírodě pravidelně se koná v krkonošských Herlíkovicích v Horském domově. 

Pravidlenou školní akcí, která se koná v červnu je školní atletická olympiáda. Tato olympiáda probíhá   v typických atletických disciplínách. Je to jedna z mála aktivit, která má na škol vítěze na stupních vítězů. 

Za pomoci rodičů škola organizuje i jiné aktivity sportovního charakteru - rodiče pro nás uspořádali orientační závod celé školy, připravolal se i fotbalový trénink. 

Mnoho sportovních aktivit províhá i ve školní družině a také o přestávce - můžeme hrát ringo, můžeme hrát lakros či badminton a lehký tenis. Školu doplňují sportovní kroužky boxu a sportovní kroužek šermu. 

Kalendář Teen - druhý stupeň a gymnázium
Kalendář 1. stupeň