FacebookFacebook
EduPage

Tvořivé a umělecké předměty v Heřmánku

Milujeme umění. Hudba z Heřmánku zní do široka a dává radost dětem, kteří jí aktivně vytváření a kteří jí poslouchají. Připravujeme pravidelné školní konzerty a také školní muzikál. 

Tvořivé a umělecké předměty v Heřmánku

Hudební výchova na naší škole si klade za cíl naučit žáky vyjádřit prostřednictvím hudby to, co nosí v srdci. Využíváme k tomu vokální (zpěv), instrumentální (hra na hudební nástroje), hudebně pohybové a poslechové činnosti. Učíme žáky hudbu nejen prožívat, ale též i hudebně myslet. Proto je výuka v 1. - 4. třídě obohacena o prvky Kodályho metody.

Novinkou letošního školního roku je, že si žáci od 5. třídy mohou vybrat, zda se budou v hudební výchově učit hrát na klávesy nebo na kytaru, kterou nově učí náš skvělý kolega Jan Ševčík. Hudební výchova se dotýká i hlavních událostí školního roku (výročí republiky, vánoce, velikonoce).

V dramatické výchově si žáci rozvíjí své dovednosti prostřednictvím artikulačních a dechových cvičení, pohybových etud na dané téma, četby a vyprávění (rétorika). To vše s ohledem na věk a zralost žáka.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí