FacebookFacebook
EduPage

Tým pracovníků školy

Tým pracovníků školy

Současný ředitel školy, Ing. Petr Adamec je lesní inženýr a pedagog. Dlouhou dobu podnikal a jeho firma byla úspěšná v praktické ekologii, před tím pracoval Agentuře ochrany přírody, kde se zasloužil o to, že v Praze máme velké zelené plochy, jako je třeba Drahanská rokle, či Prokopské údolí. V současné době již druhým rokem ředitelem školy, ale pro školu pracuje již 15 let (tedy déle než je škola aktivní). Do vize školy přináší dva významné podněty. Jedna z nich je oblast etiky a druhá je oblast ekologie a praktické znalosti přírody a druhý vliv je oboru podnětů etické výchovy. Je bývalým členem a vedoucím skautského oddílu Dvojka, má za sebou pořádání nejméně 40 táborů pro děti a mládež v průběhu minulých 35 let a mnohaletou práci v nedělních školách. Petr Adamec je velkým čtenářem a mezi jeho další zájmy patří cestování a výroba herbáře. Je ženatý a s manželkou Mirkou je otcem 4 dětí, dvou synů a dvou dcer. 

Ing. Olga Černá (dříve Cajchanová) je další z týmu zakladatelů školy. Původem pochází ze Slovenska a v Praze vystudovala VŠE se zaměřením na neziskový sektor a pedagogické obory. Jako svoji diplomovou práci s zvolila téma: Jak založit školu. Ing. Černá pracuje v rámci týmu školy 12 let. Její zaměření je na výuku matematiky na prvním i druhém stupni a zaměřila se na přinesení Montessori výuky do výuky školy. Zároveń také kombinuje Montessori matematiku s H-mat matematikou. Paní Černá dlouhodobě pracovala s dětmi v nedělce a účastnila se mnoha táborů. Mezi její současné koníčky patří lezení po skalách. Její současné trvalé bydliště je blízko Trosek, kde s manželem obývají rodinný dům. Ing. Olga Černá je vedoucí ekonomické sekce práce školy a byla spoluautorem řady grantů pro školu, mnoho z nich také administrovala. Olga Černá je hodná a obětavá duše celé školy. 

Mgr. Miroslava (Mirka) Adamcová je spoluzakladatelkou školy a školu pracovala 8 let ve vedení školy. V současné době pracuje jako vedoucí druhého trojročí a zároveň, jako metodik školy, což je pro školu velká výhoda, protože Mírka celý svůj pracovní život tvořivě učí, hraje s dětmi divadlo, či organizuje dětské aktivity. Mírka byla v týmu ZŠ Londýnské, který zaváděl pokusné ověřování slovního hodnocení, byla v týmu rodičů zakládajích domácí vzdělávání. Má vystudovanou PF - pedagogika - dějepis, kurzy dramatické výchovy, kurzy Montessori, další kurzy Čtením a psaním ke kritickému mušlení. Je tvůrcem ŠVP Heřmánek, je tvůrcem vize Heřmánek a také někým, kdo vytváří prostor pro usktečnění a realizaci ostatních kolegů. Je autorkou a režisérkou dětských divadel a také sama působila v dětském loutkovém divadle. Pracovala ve volnočasové pedagogice, vedla dětský a skautský oddíl, organizovala řadu dětských táborů. Má 4 děti, 2 z nich učitela  v domácím vzdělávání. Považuje za výhodu, že její děti jsou žáky školy, protože má pochopení a porozumění pro potřeby ostatních dětí. 

Pavel Pernica je vedením metodického sytému školy v uměleckých předmětech, ve škole také pracuje v řízení školy jako vedoucí provozu jednotlivých dnů. Pavel je duší a tělem hudebník. Pavel má vystudovanou koncervatoře a PF UK - obor hudební výchovy. Pavel pracoval, jako učitel v ZUŠ, ale tvrdí, že je nejšťastnější v Heřmánku, kde má dostatek prostoru pro svoji tvořivou práci a učí zde 8 let. Pavel je hudebník a skladatel mnoha písní dětských či křesťanských. Pro školu skládá hudbu k muzikálům a  pro školní děti již složil několik písní. Ve svých hodinách vede žáky k tvořivé hudbě a je přístupný jejich vlastním hudebním názorům a podnětům. 

Mgr. Šimon Plašil 

Šimon Plašil je učitel českého jazyka a dějepisu a také IT.  Již 6 rokem učí na poloviční úvazek ve škole Heřmánek, což kombinuje s učením IT na státní škole. Šimon Plašil vytváří vlastní server pomocného učení - www.učeníkvalitně, kterou také používá při výuce a při vzdělávání vlastních hodin.  Šimon Plašil je prvním, kdo ve škole vyučoval pomocí Sciotestů v hodinách českého jazyka. Také je hlavním administrátorem domácího vzdělávání a celého systému domácího vzdělávání. 

Bc. Petra Vohlídalová a Mgr. Lucie Jeřábková pracují ve škole v kanceláři již řadu let. Petra je také pokladní školy, Lucie je administrátorem druhého trojročí a pracuje ve škole každý pátek. Petra má vystudovaný bakalářský titul na VŠE a Lucie má vystudovanou FF UK - překladateství a učitelství anglického jazyka. 

 

Tomáš Hora je studen PF UK a na škole učí již 2. rokem. Jeho hlavním oborem učení je český jazyk, ale i zeměpis a dějepis. V osobním volnu je skautským vedoucím. 

 

   

Lucie Šebestová je třídní učitelkou na prvním stupni. Jejím vystudovaným oborem je první stupeń a hudební výchova. Lucie pracuje ve škole 3 roky a její práce s dětmi je skvělá.

Kateřina Machová - pracovala řadu let v týmu Veselé školy. Její zaměření i v naší škole je výtvarná výchova, český jazyk a speciální potřeby žáků. 

 

 

 

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí