FacebookFacebook
EduPage

Vědecké předměty v Heřmánku

Věda je aktivně provozována a zkoumána v Heřmánku. Navštěvujeme Národní technické muzeum a jeho  semináře, organizujeme praktické semináře a praktické vědecké aktivity. 

Vědecké předměty v Heřmánku

Na naší základní škole dbáme na praktičnost výuky, kdy se snažíme o propojení teorie s praxí. Našim hlavním cílem je, aby žáci pracovali samostatně a badatelsky, kdy sami či za pomocí pomůcek objevují zákonitosti a principy života na Zemi. 

Předměty, které se zabývají objeváváním, jsou prvověda (zahrnující obvyklé předměty prvouka, přírodopis, vlastivěda) a následně předměty jako je dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika a chemie. 

Prvověda probíhá v první a druhé třídě se třídním učitelem, od třetí třídy do hry vstupuje učitel přírodopisu a někdy i zeměpisu. Přáce žáků s učitelem přírodopisu využije aktivního období dětí a jejich zájmu o přírodu a rozšíří přírodovědné experimenty, znalosti a vytváří první znalosti přírody a světa okolo.

V prvovědě postupujeme pomocí dvou metod od obecnému ke konkrétnímu a od známeho a blízkého k neznámému. 

Přírodověda v provovědě (autor Ing. Petr Adamec)

Vlastnivěda v provodědě (autor Mgr. Miroslava Adamcová)

Věda v provovědě (autor Ing. Olga Černá)

Tuto metodu se žákům snažíme umožnit již od první třídy, kdy je zaveden předmět věda. V prvních třídách žáci poznávají materiály a jejich vlastnosti, které na naší Zemi najdou. Naučí se používat základní měřidla a jejich jednotky, také si vyzkouší nenáročné, přesto zajímavé pokusy. Žáci jsou již od první třídy, díky vědě, vedeni ke kázni a pořádku, který musí na svých pracovních místech mít.

Ve druhé a třetí třídě se s žáky zabýváme zejména vodou, vzduchem, magnetickou a elektrickou silou, ale také člověkem a jeho smysly - zkoumáme čich, hmat, chuť a zrak. V těchto ročnících již zabrousíme i do živé přírody a seznámíme se s mikroskopem, se kterým mikroskopujeme nejrůznější buňky rostlin a živočichů.

Magnetické a optické vlastnosti těles jsou hlavními tématy vědy ve čtvrté třídě. V pátém ročníku jsou všechna tato témata doplněna více o teoretické znalosti a pokusy jsou doplněny o náročnější kroky. Na tyto předměty v dalších letech navazuje předmět fyziko-chemie, v nichž zúročí veškeré vědomosti, které v předchozích letech získali. V tomto předmětu nadále prohlubujeme badatelský typ výuky a žáci tak musí na spoustu věci získat odpovědi samostatně.

Předmět věda je mezi žáky velmi oblíbený a to hned z několika důvodů. Nejen, že se žáci mohou realizovat a vnášet do hodin vlastní nápady a názory, ale také, že jsou tyto hodiny volnější a žáci si tak částečně odpočinou.

Věda pro starší 

Dějepis 

 

Zeměpis 

 

Přírodpis 

 

Fyziko-chemie 

 

 

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí