FacebookFacebook
EduPage

Čtyři roky na druhém stupni v Heřmánku - smysluplné roky dospívání a dozrávání

Co všechno čeká naše žáky na druhém stupni. 

Čtyři roky na druhém stupni v Heřmánku - smysluplné roky dospívání a dozrávání

Žáci se na druhý stupeň základní školy Heřmánek sejdou ze dvou skupin. Jedna skupina pokračuje z prvního stupně základní školy Heřmánek Praha a druhá skupina přichází. Je to druhý největší příchod do školy (po zápisu do 1. třídy). Vznik šesté třídy začíná na jaře předchozího roku, kdy se rodiče zajímají o přestup do naší školy.
V září, a to co nejdříve, přichází seznamovací týden s přírodopisným a případně historickým zaměřením. Žáci se na výletě poznávají a pracují na objevitelských aktivitách a společně se seznamují, chodí na výlety, připravují si navzájem hry a podobně. Většinou si i společně vaří snídaně a večeře. Za týden společných aktivit se žáci poznají a je jim společně dobře, ale také si vzájemně nastavují hranice vztahů s učiteli a začínají nová přátelství.
V prvních týdnech si noví žáci musí zvykat na odlišný systém školy. Žák si musí zvyknout na to, že nemusí být nejlepší či první, ale že důležité je, aby věci porozuměl, naučil se ji a vzájemně si se spolužáky pomohl. Musí se naučit také to, jak se v komunitě třídy komunikuje, tedy, že i žáci mohou vyjadřovat vlastní názory, ale musí se naučit vhodnou formu, jak komunikovat v třídní skupině, jak vyjadřovat svůj názor. Také se učí schopnosti spolupracovat, nacházet informace a také si vzájemně radit a podporovat spolužáky.
V českém jazyce opakujeme celý systém gramatiky z prvního stupně a musíme zjistit, jak na tom žáci jsou a jak se jednotlivé věci prvního stupně naučili. Často zjistíme, že některá témata nepochopili či některá témata pochopili povrchně, a v těchto tématech pracujeme na zopakování, novém naučení či podpoře porozumění pravidel. Celkově pracujeme na bezchybném psaní, tedy co nejvíce bezchybném psaní. Naším cílem není ani tak psát diktáty, které píšeme, ale společně se připravujeme na to, abychom uměli používat písmo co nejvíce v tvůrčích aktivitách běžného či literárního života. Součástí výuky českého jazyka je i dramatická výchova, kde žáci pracují na sociálních tématech a také pracují na společném dramatickém tvaru, velmi často na divadle. V loňském roce šestá třída nastudovala hru Agathy Christie - Past na myši, a to i v on-line režimu. V českém jazyce píší žáci blog a uveřejňují své pokusy tvůrčího psaní. Také je vedeme k literárnímu přehledu, ke čtení a poslechu literatury. Všichni chodíme často do divadla, ale také na různé programy a do muzeí.
Všichni žáci se učí vzájemně komunikovat a podporovat se. Učí se také komunikovat v běžných hodinách, ale také v dramatické výchově, projektech a akcích. Každý z žáků má svoje schopnosti a mnoho z těchto schopností dokáže každý z žáků uplatnit i ve škole a ve prospěch ostatních. Tak například v jedné 6. třídě Michal výborně ovládal počítače, a tak pomáhal se správou a nastavením ostatním.
Stále ještě v 6. třídě neznámkujeme. Od 7. třídy vydáváme obě dvě varianty vysvědčení, slovní hodnocení a známky. Od 6. třídy se bavíme s žáky o jejich plánech po základní škole a podporujeme je v jejich plánech. Jelikož vedeme žáky k zodpovědnosti, ale i zodpovědnosti vůči jejich vlastním  plánům a nadáním, žáci vnímají svoji zodpovědnost přípravy na střední školu a učitele vnímají  jako průvodce a podporovatele v učení.
Projekty a znalosti mají ve škole vlastní poměr. V objevitelských předmětech získávají žáci znalosti, ale zároveň také pracujeme s úvahami, s vyhledáváním faktů. Kritické myšlení je ve škole nejen dovoleno, ale i vytvářeno a podporováno. Vlastní názory studentů na témata jsou důležité a vzájemně se inspirujeme a nasloucháme. Škola mimo projektů, exkurzí a několikadenních expedicí také pracuje s dalšími institucemi a odborníky, navštěvujeme projekty, navštěvujeme workshopy, ale vytváříme i vlastní. Škola se také stará o vlastní školní zahradu a žáci se také sami učí vařit.
Na škole se vyučuje anglický jazyk už od 1. třídy. Poslední školní rok jsme udělali velmi radikální krok, jak organizovat výuku cizího jazyka. Tuto výuku organizujeme v malých skupinách po 3 a 4 žácích se stejnou úrovní jazyka. Před rokem jsme měli ještě prioritu 4 hodin anglického jazyka týdně pro celou třídu. Nyní máme až 3 hodiny týdně v těchto malých skupinkách. Učitelé i žáci aktivně komunikují, a tak se ukazuje, že je naše zvolená cesta velmi efektivní. Škola vyučuje další cizí jazyk až v 8. a 9. třídě, vyučujeme německý jazyk.
Rozvoj zodpovědnosti budujeme v žácích také pomocí jejich pracovních aktivit a toho, že si tyto pracovní aktivity plánují, organizují a přebírají za ně zodpovědnost. Pokud vložíme důvěru v naše žáky, oni s ní dokáží naložit a váží si jí. Využíváme každé příležitosti, abychom vytvořili prostor žákům k uplatnění jejich schopností v oblastech od pracovních aktivit přes aktivity organizační. V současné 6. třídě žáci přebírají velmi mnoho zodpovědností v organizaci online vyučování, ale i v přípravě divadla v inspiraci a pomocných pracích režisérských. Žáci si pomáhají v nácviku divadla a zapamatování textu.
V našich třídách je přátelská podpora, ale i legrace. Bereme učení s humorem a rozhodně o učení žertujeme. Učitelé i žáci jsou lidští, ale pečujeme o vzájemnou zdvořilost a autenticitu. Přestože žáci mají mnoho příležitostí a možností, zažívají také hranice a důsledné dodržování svých učebních povinností. Každý z žáků má v hlavních předmětech studijní plán, který do týdne či do dvou týdnů odevzdává, a je tak zodpovědný za svoji přípravu. Pomáháme žákům, aby v této zodpovědnosti dobře pracovali. 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí