FacebookFacebook
EduPage

Doučování ZŠ Heřmánek Praha

Doučování ZŠ Heřmánek Praha

Škola organizuje podporu doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v rámci výzvy MŠMT na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro období září–prosinec 2022,
č. j.: MSMT-25732/2022-2.

Účelem poskytnutí dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.

Doučování probíhá z českého jazyku, matematiky a angličitny. 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí