FacebookFacebook
EduPage

Venkovní kavárna pro rodiče, babičky a dědečky a děti

Venkovní kavárna pro rodiče, babičky a dědečky a děti

Venkovní kavárna pro rodiče, kteří přijdou do kavárny, pro čekající rodiče na děti, pro babičky a dědečky a děti - místo setkávání. Venkovní kavárna se nachází na pozemku školy - v místech, kde čekají rodiče před vrátky. 

Do konce měsíce května upravíme technické prostředí kavárny. Čekali jsme na chvíli, až nám Ikea napíše, že přišly námi vybrané venkovní sedačky. Potřebovali bychom je zabetonovat,:-) Hledáme někoho, kdo by mohl pomoci zabezpečit lavicčky. 

Venkovní kavárna bude mít dvě podoby 

a) kavárna v rámci Centra pro rodinu Heřmánek - 

b) kavárna v rámci projektů základní školy - projekt 1. - 8. třída 

Kavárna v rámci projektů žáků školy a to cílené kavárny jednotlivých tříd. Třídy plánují připravit jednu a nebo dvě kavárny pro rodiče v měsíci červnu. Asi si pamatujete, že jsme takovou aktivitu dělali již v loni. Třída, jako celý tým si zorganizuje čas, který nám sdělí a připraví si obsah nabídky kavárny. Mohou si pečivo upést či uvažit. Zváží, který druh bude na jejich menu týkající se pití. Pak už nastane den kavárny. Každá třída si může vymyslet jiný druh prostírání v kavárně a jiný vlastní druh organizace kavárny. A pak velmi odbře si promyslí, jak pozvat rodiče a prarodiče. Také si každá třída může promyslet zdali bude poskytovat menu zdarma, ale škola doporučuje, aby bylo menu placené. Důvodem proč by to tak by mělo být, i práce s penězi, matematika v praxi a také učení obchodu, což je pro děti důležité. Každá třída si vymyslí způsob, jakým bude obsluhovat své návštěvníky. 

c) projekt závěrečný den školy 

Od 9. 00 do 11. 00 jsou děti ve třídě a předává se slavnostně vysvědčení 

11.00 Slavnostní setkání dětí, třída a rodičů na školní zahradě, rozloučení a závěrečná řeč ředitele školy, vyhlášení odměn

11.20 Divadelní představení venku - divadlo Bořivoj pro všechny žáky školy

Kalendář akcí
Celý výpis akcí