FacebookFacebook
EduPage

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN® Kurz respektování

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy ve výchově a vzdělávání. Všichni jsou vítáni - učitelé, rodiče, starší žáci. 

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN® Kurz respektování

Centrum pro rodinu Heřmánek, z. s.
www.centrumprorodinuhermanek.cz

Heřmánek Praha, Základní škola
www.skolahermanek.cz

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN, z. s
www.respektovani.com
 


pořádají
       v rámci projektu KC Heřmánek, CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000714
        tyto semináře:


CÍLE VÝCHOVY   1.seminář:  22.5. 2019 od 16 hod.

Socializace a sebeúcta jako hlavní cíle výchovy. Každodenní komunikace a potřeby dětí. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Poznatky o fungování mozku - jeden z argumentů pro respektující přístup.

EMOCE   2. a 3. seminář:   12. 6. a 2.10. 2019 od 16 hod.

Základní fakta o emocích. Zvládání vlastních emocí – impulzivní a vědomý způsob. JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují. Emoční inteligence. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI   4. a 5. seminář:  9.10. a 16. 10. 2019 od 16 hod.

Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost. Obsah vs. forma sdělování požadavků. Komunikační dovednosti – popisný vs. hodnotící jazyk, informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo

CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ   6. seminář:  23.10. 2019 od 16 hod.

Zásady respektující komunikace. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi

JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ   7. a 8. seminář:  6. 11. a 13. 11. 2019 od 16 hod

Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě. Respektující komunikace pro každý den.
 


3.500 Kč - ÚČASTNICKÝ POPLATEK
2.500 Kč - pro klienty Heřmánek Praha, ZŠ
ZDARMA- pro účastníky projektu
INFO: 724 692 084, www.centrumprorodinuhermanek.cz
MÍSTO KONÁNÍ: Rajmonova 1199/4, Praha 8, 182 00
 
číslo účtu pro platby kurzu Respektovat a být respektován: 212038430/0300

Elektronickou přihlášku můžete vyplnit online  » zde » 

 


Kalendář akcí
Celý výpis akcí