FacebookFacebook
EduPage

Projekty školní roku 2020/21 Novinky, o stávajících projektech jste již informováni

Projekty školní roku 2020/21 Novinky, o stávajících projektech jste již informováni

Projekt Well-being Heřmánek - projet je podán, jako žádost o podporu - Norské fondy 

Nově během prázdnin byla podána žádost o podporu rozvoje etické a vtahové výchovy na škole a také možnosti rozvinout a podpořit rozvoj Feuersteinovy metody  http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=6037. Součástí navrženého projektu jsou další možnost pečovat o dobré vztahy a tím i o dobré současné i budoucí duševní zdraví dětí ve škole. Vztahová pedagogika jak víte prochází celou naší školou a je tvořena vším - celým týmem učitelů od jeho výběru po jeho rozvoj, prací se žáky,  možností dát žákům vybrat, ale také souborem předmětů, kteří tuto atmoféru podporují a vytvářejí, jako jsou etická výchova, dramatická výchova, nově zavedené třídnické hodiny. Atmosféru školy také ovlivňuje celková organizace vyučování, organizace volných aktivit pro děti, jako jsou obědové pauzy a přestávky. Jde o to, aby děti mohly mít svobodné prostředí, ve kterém je zachováno jejich bezpečí a schopnost příležitostí. Přínosem nového projektu bude - další rozvoj etické výchovy a jeho metodická podpora z Curiculla Forgiveness. Máme velkou výhodu, že Katka Machová je zaujata Feuersteinovou metodou. Vedení školy Katku podporuje v jejím studiu, které je téměř dokončené a od září bude Katka pracovat s metodou ve škole. Pokud budeme úspěšnými příjemci grantu, bude se tato metoda moci rozšířit do celé školy a žáci bodou podpořeni v rozvoji kognitivních schopností. 

Prázdninová rekonstrukce 

Nikdy není naše školní budova úplně hotova. Tentokrát poslední úprava v nejstarších třídách. V bývalé třídě Rybářů přibyly 4 m2 a také vestavěná skříň a změnily se vstupy do WC. Ve třídě položíme dlažbu, aby třída byla plně připravena na chemické pokusy. 

Další rekostruce a rozvoj 

Před prázdninami jsme obdrželi schválení možnosti přístavby od MHMP a od Úřadu od zastupování státu. Přístavba by měla být "montovatelná stavba", která bude postavena ve velikosti 2 či 4 tříd a bude kolmo naléhat na současnou sborovnu. která bude zmenšena o sociální zařízení přístavby. Přístavba školy by měla umožnost rozvoj školy, včetně možného založení čtyřletého gymnazia /původně bylo v plánu lyceum/. Škole je zároveň nabídnuta možnost v budoucnu využít prostory na Praze 6 - pro gymanzium. 

Založení gymnazia

Tým vedení školy připravuje žádost o rozšíření školy o gymnazium /původně lyceum/. Tato žádost bude na konci září zadána na MHMP, který jí bude posuzovat a bude se vyjadřovat k potřebnosti takové školy. Celkově atmosféra je uvolněněnjší než byla před lety, ale vstřícná není. Pokud by gymnazium bylo pro školu zaregistrováno jeho 1. ročník by zahájit až v roce 2022/23 . 

Novinky pro školní rok 

6. a 7.  třída budou s rodiči a učiteli  připravovat osobní plán studia - začátek září - na tripartitním setkání v září ,9. třída bude připravovat plán přípravy na přijímací zkoušky -  začátek září 

Školní zahrada je provozu, doufáme a stále jí zaléváme. Pokud by nám někdo chtěl pomoci, budeme rádi.

Mimo papoušků bychom také rádi chovali slepičky. 

Noví učitelé

Přichází noví učitelé do školy - žáci se mohou těšit na novou učitelku anglického jazyka a novu učitelku německého jazyka. Většina tříd bude na angličtinu rozdělana do skupin po 2 - 3.  Na prvním stupni se pokusíme vytvořit skupinu žáků, kteři mluví dobře anglicky. 

Pro podporu dramatické výchovy přichází studentka DAMU, která s námi bude pracovat na rozvoji divadelních tvarů a také její oblíbenou aktivitou je loutkové divadlo. 

Pro 1. + 4. třídu k panu učiteli Zagrapanovi jsme najali novou paní učitelku. 

S paní učitelku Mílou se vyměnila paní učitelka Erika - přírodopis, pracovní výchova. 

 

Uprava ŠVP 

K začátku školního roku bude nově upraveno ŠVP. Celkově bude škola více popsána a více zhodnocena Well-being atmosféra. Do ŠVP bude vložena Feuersteinova metoda, jako nástroj k rozvoji kognitivních schopností žáků, na základě velmi dobrý referencích od žáků Úprava bude se zabývat na prvním stupni prvovědou - tedy jejím rozdělením na Etickou výchovu a vlastivědu - ve všech třídách učí pan ředitel, na Přírodovědu - ve všech třídách učí paní učitelka Erika a na Techniku a Zeměpis - ve všech třídách učí pan učitel ZagrapanBude upraven český jazyk, ke kterému bude připojena dramatická výchova, jako jeho součást. Bude více rozhledněna četba a tvůrčí psaní. A zjednoduššeny a lépe zamířeny výstupy, zvláště gramatických dovedností. Bude zkonkretizováno hodnocení a komunikace s rodiči v rámci hodnocení Jednotliví učitelé si přejí upravit svoje předměty HV, chemie. Naopak bude rozpojena fyzika a chemie. Spojíme jako předmět přírodopis a pracovní výchovu. Bude také nastavena nová výuka AJ. 

Uprava bude dokončena s učiteli v přípravném týdnu. Ihned po dokončení bude návrh předložen radě školy a školní radě k schválení a také Vám. Pochopitelně se můžete vyjadřovat ještě stále - a mnoho Vašich současných podnětů a inspirací je v plánu zapracovat. 

Úpravu řídí Mirka Adamcová a můžete jí také v tomto ohledu kontaktovat. 

 

Tajný sen

Pomohl by nám někdo s administrací rozšíření prostor školní jídelny? Pokud bychom vytvořili dva či tři sklady mohli bychom začít ve škole vařit sami? 

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí