FacebookFacebook
EduPage

Přírodní Cadfaelova školní zahrada

Naše zahrada prošla výraznou změnou, na které se podíleli nejen žáaci a zaměstnanci školy, ale také rodiče a další členové z místní komunity. Celý tým by si mohl zařídit vlastní program „Jak se staví sen – školní zahrada“. 

Přírodní Cadfaelova školní zahrada

V první polovině projektu se žáci výrazně podíleli na vyklízení, úpravě a údržbě zahrady. V dalších etapách došlo k osázení zahrady ovocnými keři a stromy jako i okrasnými květinami a vytvoření jednotlivých zón - pro vzdělávání, odpočinek, herní prvky, vyvýšené záhony a zahrádka.

Hlavním vystavěným prvkem je mongolská jurta, která svojí kruhovou konstrukcí vytváří příjemné a klidné prostředí pro setkávání ale i projektovou výuku. Na zahradě kromě kruhové jurty je i kruhové ohniště, které je obklopeno lavičkami a vybaveno bezpečnostními prvky pro nerušené opékání buřtů a přátelskou konverzaci. Dalšími prvky, které na naší zahradě najdete jsou vyvýšené záhony k pěstování zeleniny, bylinek a květin a nechybí ani dřevěná kompostovací toaleta.

Děti sem chodí i za poznáním jak přírodovědným, tak pracovním. Probíhají zde projektové dny, některé hodiny přírodopisu a pracovní či výtvarné činnosti. Toto místo je jak stvořené pro pozorování přírody a jejích celoročních proměn. Děti z velkoměsta mají na dosah ruky výjev jak a kdy dozrávají jednotlivé plodiny, jak je náročné, a přitom krásné starat se o ně a jakou radost pak udělá, byť jen úroda ovoce a zeleniny.

Celkové způsobilé výdaje:     565 735 Kč               Realizace projektu: 2019-2020
Výše příspěvku SFŽP ČR:    480 875 Kč                Zahájení: červen 2019
Výše příspěvku žadatele:        84 860 Kč                Ukončení: srpen 2020

Kalendář akcí
Celý výpis akcí