FacebookFacebook
EduPage

Projekt - malá škola - do toho

Výzva MŠMT k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2020.
Podmínkou přidělení grantu je zpracování případové studie na vybrané téma. Naše škola požádala o zpracování případové studie Mgr. Miroslavu Adamcovou na téma vybrané pro letošní rok - Nevrstevnické učení a individualizace výuky - přínos pro dosahování kompetencí potřebných pro aktivní občanský a profesní i osobní život. Podtéma - Individualizace výuky v heterogenních i věkově homogenních skupinách - nové formy, metody a didaktické postupy ve vzdělávání nebo Aktivní přístup žáků, vliv vymezení očekávaných kompetencí na reálnou výuku či Třídnictví, role pedagoga jako mentora či průvodce vzděláváním.
Podmínky zapojení do projektu jsou dvě - škola má alespoň jednoho žáka v ročníku od 1. do 6. třídy a průměrný počet je 17 a méně žáků na třídu. (Pro naši školu i s domácím vzděláváním je to splněno, ale o malinko). 

Projekt - malá škola - do toho

Celkový trend českého školství jsou školy s větším počtem žáků. Jsou vytvářeny teorie o tom, že větší školní kolektiv má svoje výhody. Je možné, že takové výhody jsou, ale celková koncepce naší školy mluví o malé sociální skupině, tedy třídě, která má 12.- 14. žáků. Dle našich zkušenností je maximum 16 žáků, od 17ti žáků se třída chová, jako velká sociální skupina.

Vidíme a máme zkušennosti s malou sociální skupinou a prací v tzv. širším rodinném kontextu vztahů mezi učitelem a žáky. Je výtečné, že v celkovém nastavení pedagogicky v ČR, prosadila skupina soukromých škol, možnost být alternativou.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí