FacebookFacebook
EduPage

Projekt TEEN – 2. stupeň

Projekt TEEN – 2. stupeň

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. 

Projekt Teen je projekt 2. stupně pro žáky od 6. do 9. třídy. Projekt soustřeďuje žáky, kteří se v budoucnu chystají na střední školy či na učební obory s maturitou. Ti vytvoří 12 - 14 členou studijní skupinu jednoho ročníku a společně se zabývají akademickým vzděláváním, které je kombinováno s Montessori činnostmi, které jsou potřebou žáků a otevírají možnosti lepších akademických výsledků žáků, protože naplňují lépe jejich potřeby. Protože teenegeři nebo jinak adolescenti opouštějí dětství a připravují se na svoji dospělou roli. Z pohledu Montessori pedagogiky je toto období, stejně jako předchozí vývojové roviny dětství odbobím fyzické, intelektuální a sociální transformace, řízení zvláštěním tendencemi a dispozicemi, které charakterizují danou věkovou skupinu a gnerují vývojové úspěchy daného období. Charakteristické projevy tohoto obdoví představují nový soubor potřeb, který musí pedagové řešit. Patří mezi ně odstranění překážek individuálnícho rozvoje a poskytnutí prostředí odpovídajícího vývojovým potřebám studentů tohoto věku, ale také potřeba společenství a života společenství (komunity). 

Do projektu přijímáme žáky z 6. třídy. Během 1. pololetí probíhá aklimatizační období, kdy si žáci zvykají na jiné školní prostředí a celá rodina začíná přemýšlet o vzdělání ne z hlediska výkonu žáka, ale z hlediska jeho vlastního zájmu o učení. Všichni učitelé provázejí žáky k tomu, aby objevili svoje nadání a rozvíjeli ho a naučili se hledat svoji budoucí povolání. Žáci vytvoří komunitu žáků (třídu), která společně pracuje v akademických dovednostech, ale i společně tvoří komunitu i ve svém ročníku i v celém projektu Teen.  Do projektu se mohou zapojit i žáci v 7. a 8. ročníku, ale pouze za podmínek, že budou schopni přijmout zavedenou práci v žákovské komunitě, které se tvoří od 6. ročníku. 

Připravené prostrědí, ve kterém mohou rozvíjet svoje potřeby a schopnosti -  je především škola a její fungování, projekt školní samosprávy a žákovské péče o společenství, ale i projekty, které jsou typické pro Montessori, jako je  projekt školní farmy, projekt komunitního kurníku a pěstování rostlin, projekt školního vaření a projekty Erasmu. Připravené prostředí je Montessori pojem. Není to opravdový život. Připravené prostředí je prostředí, které je připraveno, aby rozvíjelo žáky v jejich vývojové fázi. Tedy v našem přípradě v období dospívání. V takovém období Učitelé si pochvalují školní skupiny žáků, kteří mají ochotu spolupracovat na akademických činnostech, pod heslem Každý žák může uspět. A naši pedagogičtí průvodci pozorují vývojové potřeby jednotlivých žáků a celé skupiny a otvírají Montessori výzvy žákům s možností, aby jejích vývojové potřeby našli využití a uplatnění. 

V 9. třídě se ovšem prostředí mění. Žáci začínají pomalu z projketu odcházet a začínají pomýšlet na studium Gymnázia Heřmánek či jiných středních škol.  Začíná příprava na přijímací zkoušky na střední školy, intenzivní a velmi pečlivá, která probíhá do doby přijímacích zkoušek. Následně se pak vracíme k Montessori aktivitám, až do konce školního roku. 

Již několikrát se škole podařilo vytvořit skupinu žáků, kteří dokáží se sami překvapit a dokáží věci, které by od nich okolí nečekalo, protože je stále považuje za děti. S pomocí učitelů, kteří mají vizi pro žáky se ovšem již v minulosti otevřeli jiné možnosti, kdy žáci upravili školní chatu či se postarali o organizaci zkoušek na střední školy v minulém školním roce. Zároveň ti samí žáci byli schopni si dobře vybrat svoji střední školu, zvládnout úspěšně přijímací zkoušky. Dostat se v 1. kole na střední školu a ve studiu na střední škole být úspěšní. Ti samí žáci zvládli, ale v 9. třídě mezi sebe vzít 2 nově příchozí, kterým jasné prostředí pomohlo vrátit se k možnosti studia v jednom případě z pocovidové deprese v druhém případě z nevhodného prostředí na škole. 

Možnost přihlášení na Den otevřených dveří zde.

Podmínky přijetí:

Ůčast na Dnech otevřených dveří či individuální setkání s žákem a rodiči.

Jednoduchý test z matematiky a českého jazyka.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí