FacebookFacebook
EduPage

Projekt Teen - gymnázium a druhý stupeň základní školy

Projekt Teen - gymnázium a druhý stupeň základní školy

Vyspělá společnost nemůže naučit všechny všechno, co zná. Musí se shodnout na tom, co jsou zásadně důležité věci, které by měli znát všichni, a co může patřit do pozdější odborné výuky. Musí dojít k selekci a program určuje přesvědčení a hodnoty společnosti.

Současná  společnost bude nevyhnutelně vybírat a podporovat znalosti podle svého aktuálního chápání toho, co její lidé potřebují k tomu, aby byli úspěšní, a její definice "úspěchu" se bude měnit podle okolností. Úspěšné vzdělávání však vychová generaci se  rozdílným způsobem pohledu na svět.

Naše škola vytváří prostředí otevřené a bezpečné. Prostředí s jasnými hranicemi, které si žáci mohou vytvořit vlastní názory a kde je žákům umoňuje  žít v souladu se svým chápáním toho, co jaký je svět. Naše škola se snaží vytvořit prostředí pro žáky křesťanského ekumenického prostředí, stejně tak jako pro žáky ze sekulárního prostředí, aby dokázali žit vedle sebe a obahacovat se svými vzájemnými postoji a názory a navazovat tak na společné kulturní dědictví.  Její definice úspěchu souvisí především s tím, do jaké míry je schopna žít podle těchto vysokých měřítek. Její představa o úspěšném vzdělání bude taková, která vychovává mladé lidi s možností  křesťanského pohledu či z možností vlastního charakterního pohledu na svět.

Naše škola poskytuje výchovu a vzdělání, jako   ucelený balíček pro celého člověka a vést k úspěchu v oblasti akademické, duchovní, fyzické, emocionální, sociální, a dokonce i ekonomické. Měla by vést k lidem, kteří jsou schopni  vnímat sociální oblasti a přispívat ke službě  světu. Jsme školní prostředí, ve kterém je svoboda schopni šířit evangelium a zaujmout své místo v církevním i občanském životě. Měla by vychovávat plně vzdělané vedoucí pracovníky, lidi sekulární i křesťanské, kteří dokáží originálně a tvořivě myslet a jsou schopni se ve  světě postavit za křesťanské či poctivé lidské hodnoty.

Kalendář akcí
Celý výpis akcí