FacebookFacebook
EduPage

Projekty

Historická bádání a objevování v květnu a červnu

Seznam akcí pro školu a jednotlivé třídy, které obsahují historická bádání 

Příměstské tábory cenově dostupný letní program pro vaše děti

V červenci a srpnu organizujeme 3 letní příměstské táboy pro děti i jejich rodiče. Každý z táborů trvá 1 týden.

Školní šachový turnaj

Šachový přebor ZŠ Heřmánek

Natáčení hudební rozhlasové hry a závěrečná hudební vystoupení

Dne 21. 6.  bude v rádiu TWR - rádio 7 probíhat natáčení hudební rozhlasové hry Pohádka o bluesové dvanáctce, kterou napsal Pavel Pernica a děti ji v minulých letech několikrát nacvičovaly. 

Venkovní čajovna a kavárna

Kavárna a čajovna bude otevřena v pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 12 -14 hod jako komunitní setkávání rodičů, prarodičů a sousedů. (mimo školní prázdniny)

Projekt - malá škola - do toho

Výzva MŠMT k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2020.
Podmínkou přidělení grantu je zpracování případové studie na vybrané téma. Naše škola požádala o zpracování případové studie Mgr. Miroslavu Adamcovou na téma vybrané pro letošní rok - Nevrstevnické učení a individualizace výuky - přínos pro dosahování kompetencí potřebných pro aktivní občanský a profesní i osobní život. Podtéma - Individualizace výuky v heterogenních i věkově homogenních skupinách - nové formy, metody a didaktické postupy ve vzdělávání nebo Aktivní přístup žáků, vliv vymezení očekávaných kompetencí na reálnou výuku či Třídnictví, role pedagoga jako mentora či průvodce vzděláváním.
Podmínky zapojení do projektu jsou dvě - škola má alespoň jednoho žáka v ročníku od 1. do 6. třídy a průměrný počet je 17 a méně žáků na třídu. (Pro naši školu i s domácím vzděláváním je to splněno, ale o malinko). 

Přírodní Cadfaelova školní zahrada

Naše zahrada prošla výraznou změnou, na které se podíleli nejen žáaci a zaměstnanci školy, ale také rodiče a další členové z místní komunity. Celý tým by si mohl zařídit vlastní program „Jak se staví sen – školní zahrada“. 

Projekty Erasmus - Mobilita Heřmánek 2022

Číslo projektu KA122-SCH-000042141 v rámci výzvy 2021 (2. kolo)
Doba realizace projektu: 01-03-2022 až 31-08-2023

Cíle a výsledky projektu: 

Projekt byl zaměřen na nové vzdělávací systémy a zapojení žáků do mezinárodní mobility, zvýšení jazykové vybavenosti pedagogů pro přímou komunikaci s cizojazyčnými žáky. Výsledkem projektu bylo zavedení 2 nových systémů do výuky na škole (FIO, španělský jazyk), podpora zapojení a zvýšení motivace žáků pro komunitní aktivity školy a zvýšení jazykových schopností pedagogů.

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN® Kurz respektování

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy ve výchově a vzdělávání. Všichni jsou vítáni - učitelé, rodiče, starší žáci. 

Šablony III ZŠ Heřmánek

Naše škola realizuje projekt, který podporuje: personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podporu rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí a dbá na spolupráci s veřejností.

Projekt Les ve škole - Heřmánek v lese

Pro poznávání přírodního prostředí je pro nás zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také venku v přírodě. Nejlépe pomocí pozorování, prožitků a vlastních objevů.

Den pro maminky - 30. 4. až 15. 5

Kavárna a čajovna bude otevřena  i v dalších hodinách, jako komunitní setkávání rodičů, prarodičů a sousedů 

Přesný čas bude zveřejněn a upřesněn, počítáme s časem od po, ut, st, čt od 13 do 16 hodin

Škola v přírodě - Poklad na ostrově

Škola v přírodě se koná opět v Herlíkovicích a tématem školy v přírodě je Poklad na ostrově 

Podpora inkluze v ZŠ Heřmánek II

Naše škola podporuje začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky, podporuje jejich rodiny v orientaci v českém školském systému a rozvíjí znalosti svých pedagogických pracovníků v rámci inkluzivního prostředí školy. 

Objevitelské a badatelské předměty květen a červen

Příprava projektů a veřejných prezentací z dějepisu, zeměpisu, přírodpopisu a fyziko-chemie. 

Prezentace proběhne v měsíci červnu, v termínu  .............................

Na prezentaci jsou velmi vřele zváni všichni rodiče žáků, kteří prezentují, ale i široká veřejnost. 


Kalendář akcí
Celý výpis akcí