FacebookFacebook
EduPage

Projekty Erasmus - Mobilita Heřmánek 2022

Číslo projektu KA122-SCH-000042141 v rámci výzvy 2021 (2. kolo)
Doba realizace projektu: 01-03-2022 až 31-08-2023

Cíle a výsledky projektu: 

Projekt byl zaměřen na nové vzdělávací systémy a zapojení žáků do mezinárodní mobility, zvýšení jazykové vybavenosti pedagogů pro přímou komunikaci s cizojazyčnými žáky. Výsledkem projektu bylo zavedení 2 nových systémů do výuky na škole (FIO, španělský jazyk), podpora zapojení a zvýšení motivace žáků pro komunitní aktivity školy a zvýšení jazykových schopností pedagogů.

Projekty Erasmus - Mobilita Heřmánek 2022

V rámci projektu jsme realizovali a zavedli tyto aktivity:
1. výuka FIO v každém ročníku ZŠ a gymnázia, zapracování metody FIO do ŠVP
2. výuka španělského jazyku jako 2. cizího jazyku je nastavená pro 8. a 9. ročník a také v rámci gymnázia
3. sdílení učitelů v rámci svých předmětových týmů jako i celkového týmu s cílem rozvoje individualizace výuky na škole a zavedení principů montessori metod pro 2. stupeň ZŠ (zejména rozsáhlejší žákovské projekty)
4. nastavení krátokodbých skupinových mobilit žáků a studentů jako součást výuky, rozvoje klíčových kompetencí, objevování kulturního a historického dědictví Evropy s cílem budování aktivního občanství, zvyšování motivace pro rozvoj jazykové vybavenosti žáků a studentů
5. výukové aktivity, v rámci kterých žáci - účastníci mobilit na základě získaných poznatků a zpracovaných materiálů dostávají prostor podílet se na výuce mladších spolužáků 6. systematické zvyšování jazykové vybavenosti zaměstnanců školy zejména v anglickém jazyku

Zprávy účastníků zákovských skupinových mobilit:
ŘECKO

IRSKO

Fotky z výjezdů najdete také na instagramu školy https://www.instagram.com/gymnaziumhermanek/

Kalendář akcí
Celý výpis akcí