FacebookFacebook
EduPage

Edupage

Edupage je webový portál, který škola používá ke komunikaci s rodiči a k vedení školní administrativy. Rodiče a zákonní zástupci dětí základní školy mají do portálu přístup na základě přihlašovacích údajů a hesla přiděleného administátorem školy, které se dozvíte na požádání na simon.plasil@prorodinu.cz, na počátku 1. třídy. V dalších případech si můžete svoje ztracené přihlašovací údaje restartovat. 

Vstup do systému najdete zde:   http://hermanek.edupage.org - 1. stupeň 

https://hermanek-teen.edupage.org/ - 2. stupeň 

Jak využít tento systém a do čeho všeho můžete nahlédnout:

1. Žákovská knížka  - Informace o hodnocení dítěte (slovní hodnocení pokroku dítěte) vyplňují učitelé jednou měsíčně za hlavní předměty a jednou za čtvrtletí za předměty vedlejší.

2. Informace a přípomínky k akcím třídy a školy (tyto informace také najdete na těchto webových stránkách výše v sekci školní vzdělávací program)

3. Skze tuto aplikaci žáky ve škole omlouváte. Pochopitelně v den, kdy je žák nově nepřítomný, omlouváte žáky prostřednictvím sms - do dvou dnů však prosíme o omluvenku na aplikaci škola on line.

4. Skze tuto aplikaci s Vámi komunikujte s třídním učitelem a jinými učiteli. 

5. Přihlašujete děti na akce, potvrzujete souhlas s bezpečností akce. 

6. Je Vám zasíláno hodnocení Vašeho dítěte a Vy každé hodnocení podepisujete. 

6. Můžete nahlížet do třídní knihy a mít informace o průběhu vyučování a jeho obsahu, probírané látce v  jednotlivých předmětech, docházce a aktuálním rozvrhu.

Krátké video pro zaregistrování rodičovských účtů a jejich první přihlášení ve ...


Kalendář akcí
Celý výpis akcí