FacebookFacebook
EduPage

Slovní hodnocení do deváté třídy

Vnitřní motivace je největší motor, kterým může být každý  z nás vybaven. Může vědět proč a k vnitřnímu proč se přidává jiná energie, než k plnění vnějších důvodů. 

Jsme přesvědčeni, že bez rodičovské podpory, práce celé naší školy, pravidelného setkávání mezi rodiči, žáky a učiteli, by slovní hodnocení a vnitřní motivace nefungovaly tak úspěšně, jak nyní na naší škole funguje. 

Slovní hodnocení do deváté třídy

Na počátku naší školy v prvním trojročí pracujeme s rozvojem samostatnosti a zodpovědnosti dětí. To, že neznámkujeme a hodnotíme a stojíme za vývojovými úkoly za dětmi, je vcelku přirozené a zájem na práci má dítě i učitel společně. Učitelé si s dětmi povídají a nabízejí jim pohledy na jejich práci. Velkou podporou tohoto období jsou rodiče, kteří se scházejí se žáky a učiteli na tripartitních sektáních dvakrát ročně  a velmi často i na klasických třídních schůzkách. Mezi rodiči a učiteli proudí informace ve školním systému Edupage. 

V druhém trojročí (4. - 6. třída) věci vypadají na počátku podobně. Každý kluk a každá holka jsou již nyní schopni převzít si větší zodpověnost za plánování svých postupů, za výběr aktivit a také jí získávají. Naše třídy v toto období jsou stále motivovány, i  když  na konci je spíše motivací společná práce celé skupiny žáků, či přichází již porozumění ohledně budoucnosti, výběru školy a práce pro budoucí přijímací zkoušky. Opět i zde se scházejí žáci, rodiče a učitel. Ale v tomto trojročí jsou schopni žáci si vést přehledy o obsahu učení, jsou schopni vést rozhovor na téma svých výsledků před rodičem, za pomoci učitele. 

Ve třetím trojročí  (7.-9. třída) se věci mírně komplikují vývojovým úkolem dozrávání. Žáci jsou přizvání k péči o školu, o praktické úkoly se zodpovědností. V celé 9. třídě jsou motivavání přípravou na přijímací zkoušky. Také zde se schází žák a rodič a učitel a také zde je v hodnocení věnován čas tomu, jak žák směřuje za svým cílem, ale také způsobu, jak příjímá svoje dospívání. 

Každé písemné hodnocení - především na vysvědčení - probíhá podle metodiky MŠMT, ale je rozšířeno o objetivnější pohled, než může vydat známka. Učitelé se v hodnocení snaží být povzbudiví a pravdiví. Snaží se vyjádřit realitu znalostí a zároveń hledat výhled do budoucí práce a stanovovat si postupné a individuální cíle. 

Mimo běžné plánování a hodnocení škola také pracuje s plány pedagogické podpory a také s individuálními vzdělávacími plány. Podobně také škola administruje a hodnotí individuální vzdělávání kombinací Scio testování a portfoliového hodnocení a jednoduchými informace v oblasti umění a tělesné výchovy. 

Velmi významným podporovatelem hodnocení bez známek jsou rodiče. Bez jejich podpory a očekávání týkajících se vzdělávání bychom tak úspěšní nebyli. Jedná se tedy o spolupráci mezi rodiči a školou s žáky. Jsme přesvědčeni, že bez vědomé rodičovské spolupráce se školou, by naše hodnocení nefungovalo tak úspěšně, jak funguje. 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí