FacebookFacebook
EduPage

Teen program Druhý stupeň základní školy

Mnoho škol zvládá tvořivě učit na 1. stupni, ale jak na to, když děti dospívají? Vytvořili jsme projekt Teen Heřmánek. 

Teen program Druhý stupeň základní školy

Program Teen Heřmánek je program  pro žáky 6. - 9. ročníku - tedy druhého stupně Heřmánek. Žáci pracují klasicky ve třídních skupinách (třídách) - tedy ve skupině maximálně 12 - 14 žáků. Žáci, ale často spolupracují na projektech se žáky jiných ročníků projektu Teen. Program Teen má dvě školní hesla. "Objev s dospívajícím JEHO cestu, neodchýlí se od ní, ani když zestárne". Což znamená, že věříme, že pro každého žáka existuje jeho vlastní cesta, kterou si určuje v dospělosti žák sám. Každý člověk má právo a ve 21. stuletí je  mu umožněno najít svoje místo ve společnsoti, tím, že najde a zvolí svoje místo. V dospívání je škola jako důležité místo které pomáhá objevit jeho talenty, zájmy a dovednosti a pomáhá také zvládnout slabé stránky, tak aby se žáci mohli zajímat a prosadit ve svých silných. Další heslo, které program používá Montessoriovské heslo pro teen věk: "Pomozte nám, abychom to dokázali sami." Jedná se o vzájemné vztahy, o vzájemné projekty, spolupráci a komunikaci. Projekt také podporuje růst sebepřijetí a sebevědomí teenegerů,  v jejich nesnadném období změn a překotného fyzického i duševního rozvoje dospívání. 

Na rozdíl od druhých stupňů vytváří program Teen přátelské a podoprující prostředí směrem k dopívajícím žákům, tak aby zvládli svoji situaci a došli bezpečně a s dobrými vědomostmi na střední školy. O radosti z učení, kterou podporujeme na 1. stupni, již nemůže být moc řeči, protože ta k tomu období patří i nepatří. Ale snažíme, se, abychom se žáky se učili smysluplně a aby oni ten smysl chápali. 

 

Kalendář akcí
Celý výpis akcí